Navigation bar

(Animáció) Újdonságok
Amikor azt mondjuk, hogy a Biblia Isten beszéde, ez azt jelenti, hogy teljes mértékben hiteles, vagy van benne néhány történelmi és tudományos pontatlanság?


This article is also available in English: When we say that the Bible is the Word of God, does that imply that it is completely accurate, or does it contain insignificant inaccuracies in details of history and science? English Answer
Néhány teológus szerint a Biblia ugyan ihletett és hiteles mû, megbízható információkat ad Isten Megváltással kapcsolatos tervérõl, de megengedhetõnek tartják, hogy a kevésbé lényeges területeken kisebb hibákat tartalmazzon. Egy teológus például azt állítja, hogy a Szentlélek a Biblia ihletése során "csak olyan mértékben játszott szerepet a fontos események kiválasztásában, alapos értelmezésükben és leírásukban, amennyire az Isten céljának eléréséhez éppen elegendõ az emberiség hátralévõ életében". (Dewey Beegle, Inspiration of Scripture, p. 190)

A kereszténység azonban azon a bizonyosságon alapul, hogy a Biblia teljes mértékben hiteles. Tartalmaz olyan kijelentéseket, amelyek (1) metafórák, (2) nehezen érthetõk vagy (3) egy adott szakterületrõl laikus módon szólnak, de hibák nem találhatók benne. Ha bármiféle hiba lenne a Szentírásban, akármilyen apró, többé nem lehetne az igazság mércéje. Ha én határozom meg, hogy a Biblia melyik kijelentése igaz, és melyik nem, én válok az igazság alapjává. Ha viszont meg tudok bízni Istenben atekintetben, hogy az olyan tények, mint a dátumok és mértékegységek egyértelmûek (amelyek hitelességét ellenõrizni tudom), miért ne várhatnám el Tõle, hogy még hitelesebb legyen olyan területeken, mint a bûn és a megváltás (amelyek hitelességét nem tudom ellenõrizni)?

A Biblia nem használja a “tévedhetetlen” szót, de a feltevés egyértelmû.

  • Zsolt. 19, 7-9 - "Az Úrnak törvénye tökéletes… Az Úrnak bizonyságtétele biztos… Az Úrnak rendelései helyesek… Az Úrnak parancsolata világos."
  • Zsolt. 119, 43 - “Az igazságnak beszéde.”
  • Zsolt. 119, 142 - “A Te törvényed igaz.”
  • Zsolt. 119, 160 -"A te igazságod ítélete mind örökkévaló."
  • János 17, 17 - “A te igéd igazság.”
Egy pontatlan Biblia ellentmond Isten azon tulajdonságának, hogy teljes mértékben megbízható.
Néhányan nem tulajdonítanak nagy jelentõséget ennek a kérdésnek, de az a feltevés, hogy a Biblia hibákat tartalmaz, szellemi veszélyeknek nyit ajtót. Amikor ugyanis úgy döntünk, hogy egy igevers hibás, hamarosan találunk másikat is, amelyet a “hibás” kategóriába sorolunk. Sok ilyen esettel találkoztam már. Az egymás után következõ generációk egyre több és több Igét utasítanak el, mert egyre kevésbé egyezik a saját véleményükkel.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Szerzõ: Dr. John Bechtle
Fordította: Mészáros Gyula

Copyright © 1995, Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve, ahogy a csatolt "Használat és szerzõi jog" oldalon található, amely bõséges jogokat tartalmaz a ChristianAnswers.Net használóinak, hogy felhasználják ezeket az oldalakat otthonaikban, személyes bizonyságtevésükben, felekezetükben vagy iskoláikban.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167 U.S.A.
       

ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP és TARTALOMJEGYZÉK
Go to index page