Cemetery. Illustration copyrighted.
Shih këtë faqe në: Anglisht (English)

Ky është vendimi më i rëndësishëm për jetën tënde.

Mos e lerë për një herë tjetër. Pranoje sot dhuratën e jetës që të ofron Perëndia!

Bibla thotë:

“është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi” (Hebrenjve 9:25).

Një ditë secilit prej nesh i duhet të rrijë ballë për ballë me Perëndinë e krijimit. Se cili do të jetë gjykimi i asaj dite, varet nga vendimi që do të marrësh tani.

(Një shembull lutjeje për të pranuar dhuratën e shpëtimit nga Krishti:)

“Perëndi, e di se ti je i dashur dhe i mirë. Ti e krijove këtë tokë në përsosmëri. Për shkak të mëkatit, ajo është korruptuar dhe pret që ti ta ripërtërish. E di se jam një mëkatar. Faleminderit se vdiqe në vendin tim për të më falur mëkatet. Faleminderit që më jep një jetë të re, si këtu ashtu dhe në qiell. Të lutem më ndihmo që të të jem i përkushtuar dhe të jetoj një jetë që të pëlqen ty. Në emrin e Jezusit, Amen.”