Има ли постройки, направени от човешка ръка и споменати в Библията, които да са открити от археолози?

Veja esta página em: English
Театърът в Ефес, Турция
Театърът в Ефес, Турция

Да, доста голям брой библейски строежи са били открити при археологически разкопки. Някои от най-интересните са:

Стар Завет
Нов Завет


 • Основите на Вавилонската кула, където езикът е бил разбъркан (Битие 11:1-9).

 • Base of Tower of BabelДворецът в Иерихон, къдетоЕглон, цар на Моавия, бил убит от Аод (Съдии 3:12-20).

 • Източната врата на Сихем, където Гаал и Зевул гледали воините на Авимелах да наближават града (Съдии 9:34-38).

 • Дворецът на Ваал/Верита в Сихем, където се изпращали средства за подпомагане на Авимелаховото царуване и където жителите на Сихем се били укрепили, когато Авимелах атакувал града (Съдии 9:4, 46-49).

  Pool at Gibeon

 • Гаваонският водоем, където Давид и неговите войници се сражавали с Авенир за царуване над Израил (2 Царства 2:12-32).

 • Водоемът в Есевон, който е като очите на суламката (Песен на Песните 7:4).

 • Дворецът в Самария, където живеели царете на Израил (3 Царе:20:43; 21:1, 2; 22:39; 4 Царе1:2; 15:25).

 • Водоемът в Самария, където колесницата на цар Ахаав била измита след смъртта му (3 Царе 22:29-38).

 • Водният тунел под Иерусалим, изкопан при цар Езекия, за да снабдява града с вода по време на Асирийската обсада (4 Царе 20:20; 2 Летописи 32:30).

 • Царският дворец във Вавилон, където цар Валтасар направил голям пир и Данаил разчел написаното на стената (Данаил 5).

 • Царският дворец в Суса, където Естир е била царицата на персийския цар Асуир (Естир 1:2; 2:3, 5, 9, 16).

 • Царската порта при Суса, където седял братовчедът на Естир, Мардохей (Естир 2:19,21; 3:2,3; 4:2; 5:9,13; 6:10,12).

 • Площадът пред царската порта в столицата Суса, където Мардохей се срещнал с Атах, евнух на цар Асуир (Естир 4:6)

 • Основите на синагогата в Капернаум, където Исус излекувал човек с нечист дух (Марк 1:21-28) и проповядвал за хляба на живот (Йоан 6:25-59).

 • Къщата на Петър в Капернаум, в която Исус излекувал тъщата на Петър и други болни (Матей 8:14-16).

 • Кладенецът на Яков, където Исус разговарял със самарянката (Йоан 4).

 • Къпалнята Витесда в Иерусалим, където Исус изекувал куц човек (Йоан 5:1-14).

 • Къпалнята Силоам в Иерусалим, където Исус излекувал сляп човек (Йоан 9:1-4).

 • Съдът в Коринт, където се опитали да осъдят Павел (Деяния 18:12-17).

 • Театърът в Ефес, където е започнал бунтът (Деяния 19:29) - Вижте картината в началото.

 • Дворецът на Ирод в Кесария, където Павел е бил държан под стража (Деяния 23:33-35).

Автор: Bryant Wood of Associates for Biblical Research

Авторски права © 1995, Associates for Biblical Research, , Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY