Вижте тази страница на: англичаните (English)
Падналите тухли от градската стена на Иерихон са показани в червено в този напречен разрез, прорязан през отбранителната система. Показано е и по-късно застрояване отново на това място.