Какъв е бил кръстът, на който е бил разпънат Исус?

Veja esta página em: English
ТРИ РИМСКИ КРЪСТА

Показани са три вида кръстове, често използвани от римската войска през първи век преди Христа. Всеки от тях е имал надпис с провинението на жертвата и нещо като седалка, предназначена не за удобство, а за удължаване на мъките. Пирони и въжета държали краката и ръцете на жертвата към кръста.

Кръстът отляво се е наричал “високият тау”, защото е бил с формата на гръцката главна буква тау (“Т”). Средният кръст е бил известен като “ниският тау”, защото е бил с формата на малката гръцка буква тау (“t”). И в двата случая централният прът е бил забиван в земята, докато другата част е била носена от жертвата. Кръстът отдясно всъщност е било дърво, все още в земята (мъртво или живо) и клоните му служели за напречния прът на кръста. Исус вероятно е бил разпънат на кръст от вида “нисък тау”.

“Защото ви предадох преди всичко това, което и аз приех - че Христос умря за греховете ни според Писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията.” (I Кор. 15:3-4)

Автор: Материалът е осигурен от Associates for Biblical Research, Faith Builder Card #1, картата може да се получи от ABR.

Рисунките в началото са на Gene Fackler, Associates for Biblical Research. Авторски права © 1995, Associates for Biblical Research, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright”, позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY