Можел ли е Христос да съгреши?

Вижте тази страница на: англичаните (English)

До известна степен това е един съвсем хипотетичен въпрос, тъй като Библията ясно учи, че Исус никога не е съгрешавал (Евреи 4:15). Въпреки това теолозите доста обширно са обсъждали този въпрос. Терминът “безпогрешност” изразява доктрината, че Христос не би могъл да съгреши, въпреки че е могъл да бъде и е бил изкушаван.

Християнските църкви по принцип са съгласни, че:

 1. Исус не е съгрешавал, но е бил изкушаван

  "Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувствува в нашите слабости, а имаме Един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях." (Евреи 4:15)

 2. Всички изкушения, пред които се е изправял, са били по-скоро насочени към Неговата човешка, а не към Неговата Божествена природа.

  "Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава." (Яков 1:13)

Някои теолози, като Чарлс Ходж, оспорват че Исус е можел да съгреши. Техният главен аргумент е, че изкушението не е действително, ако няма възможност да му се отдадеш.

Други (с които се съгласявам и аз) представят по следния начин идеята, че Исус не е могъл да съгреши:

 • Възможно е да се опитва невъзможното, и изкушението е просто опита на Сатана да ни отклони от вярата. Не е задължително изкушението и податливостта да вървят заедно; само успешното изкушение върви ръка за ръка с податливостта.

 • Всички изкушения, с които Исус се сблъсква в Матей 4, са реално допустими. Борбата в Гетсиманската градина е била истинско и трудно преживяване. Някой може дори да каже, че Исус е претърпял по-тежки изкушения от нас, защото ние се предаваме преди дяволът да е извадил най-мощните си оръжия. Исус е издържал и на най-силните изкушения от арсенала на Сатана.

 • Въпреки че човешката природа на Исус може да е имала желания, които да са обект на изкушения, Неговата божествена природа е осигурявала Той никога да не решава да съгреши. Не е разумно да спекулираме какво би направил човекът у Христос, ако е действал самостоятелно от неговата божествена природа; такава ситуация не е имало.

Божествените атрибути на Христос правят невъзможно Той да съгреши.

 1. Неизменност - Неговата основна природа никога не се променя (Евреи 1:12; 13:8). Той е бил свят в изминалата част от вечността и Той е свят и сега.

 2. Всемогъщество - Поддаването на изкушение показва морална слабост и липса на мощ и способност. Христос е имал безкрайна власт и затова не е бил податлив на греха.

 3. Всезнание - Сатана изкушава, като ни мами. Исус има безкрайното познание и не може да бъде измамен.

За Допълнителна Информация:

 • Вижте Исус Христос - Нашият Господ от Джон Ф. Уолвурд [John F. Walvoord's Jesus Christ Our Lord (Chicago: Moody Press, 1969) pp. 147-152].

Автор: Dr. John Bechtle

Авторски права © 1996, Films for Christ, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Jesus Christ: His Identity, Life, Death & Resurrection Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY