Компютрите на NASA наистина ли са доказали “дългия ден” на Исус Навиев?

Sun. Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.За съжаление това е едно старо предание. Историята, че астрономически изчисления са доказали “липсата” на един ден, е стара почти цял век. През последните няколко десетилетия това предание е разкрасявано с твърдението, че тези изчисления били правени от компютри на NASA.

Никой, който е повтарял тази история, не е дал подробни сведения как точно е бил открит липсващият ден? Това би направило хората внезапно предпазливи. Как може да откриеш липсващ ден, освен ако нямаш календарна справка от предишния ден?

Всъщност ще се наложи да проверим едновременно астрономическата и историческа документация, за да открием липсващ ден. За да докажем, че само 40 минути са липсващи, пак е необходимо тези справки да са с точност до няколко минути. Наистина е вярно, че времето на слънчево затъмнение, наблюдавано от дадено месторазположение, може да се определи съвсем точно. Но древните документи не са били прецизни относно записване времето на слънчевите затъмнения, така че проверката е просто невъзможна. Както и да е, най-ранните, исторически документирани слънчеви затъмнения, са от 1217 година преди Христа, т.е близо два века след Исус Навиев.

Има толкова добри доказателства за достоверността на Сътворението и Библията, че ние нямаме никаква нужда от предположения и стари предания.

Материалът е предоставен от Creation Ministries International

Авторски права © 1997, Creation Ministries International, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Creation SuperLibrary.com ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ