Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Великден споменат ли е в Библията?

Veja esta página em: English
Bible

Наименованието “Великден” не е споменато в оригиналното Писание. Но въпреки това един английски превод го използва. Това е версията “King James” (KJV), където Деяния 12:4 е преведено ето така:

“И когато той [цар Ирод] арестува него [Петър], той го сложи в затвор и го повери на четири четворки войници да го пазят; с намерение след Великден да го покаже пред хората”.

Книгата Деяния била написана на гръцки език от един християнин и лекар на име Лука. Гръцката дума, която KJV превежда като “Великден,” е всъщност “Pascha” (на еврейски “Pesach”), която означава “пасха” - и така я превеждат всички точни версии. Например новата преработка на KJV казва:

“След като го арестува, той го сложи в затвора и постави четири групи войници да го пазят, и възнамеряваше до го покаже пред хората след Пасхата”.

По време на ежегодната Пасха Исус бил убит в Иерусалим. Пасхата била ежегоден еврейски празник, постановен от Бога (Левит 23:5). Той датира от времето на Мойсей, когато Бог избавил от робство израилтяните и ги отвел в Израил, като пощадил техните първородни деца, докато всички първородни в Египет били убити (Изход 12:11-сл; Числа 9:2-сл; Второзаконие 16:1-сл; 4 Царе 23:21-сл).

Автор: Paul S. Taylor of Films for Christ.

Авторски права © 1998, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ