KidExplorers Navigation bar

ROOD is te vergelijken met het bloed van Jezus Christus.

God wilde niet dat we dood zouden gaan en in eeuwigheid zonder Hem zouden leven. Hij zei “Ik wil in jouw plaats sterven” Dus God (Jezus) kwam naar deze aarde en stierf aan het kruis en vergoot Zijn bloed voor ons. Als we dit geloven en Hem in ons hart aannemen als onze Heiland (Verlosser) dan vergeeft Hij ons voor onze ongehoorzaamheid en we worden in Zijn familie opgenomen.

naar de volgende bladzij
naar de volgende bladzij