KidExplorers Navigation bar

GROEN stelt groei en nieuw leven voor.

Als we ons aan Hem overgeven, dan groeien we als christen. Net zoals groene planten en bomen groeien en vruchten voortbrengen, evenzo groeien wij in ons christenleven en brengen vruchten voort zoals; liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedertierenheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

naar de volgende bladzij
naar de volgende bladzij