Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Vrees, Angst en Bezorgdheid…
Wat zegt de bijbel erover?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Indonesisch

Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op. (Spreuken 12:25, NIV).

Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd. (Psalm 34:4).

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Fil. 4:6-7).

Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. (1 Petr. 5:6-7) (Zie ook Psalm 55:22-23)

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? (Lucas 12:22-26) (Zie ook Matt. 6:25-34)

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. (Psalm 42:5).

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam. (Spreuken 3:5-8).

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. (Rom. 8:26-28).

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. (Fil. 4:19).

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. (Fil. 4:13).

De apostel Paulus vond zijn kracht in God. Hij vertelt ons dat: ‘Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft, ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten. Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel; gaan anderen onder verleidingen gebukt – ik word erdoor verteerd. Als ik mij dan toch op iets moet laten voorstaan, doe ik het op mijn zwakheid. De God en Vader van de Heer Jezus, de God die moet worden geprezen tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damascus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad afsluiten om mij gevangen te nemen; ik kon alleen aan hem ontkomen doordat ik in een mand door een venster in de muur werd neergelaten. Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.’ (2 Kor. 11:23-12:10).

zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’ (Hebr. 13:6).

Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid. (Psalm 131:1)

Lees ook: Psalm 139:1-23

De mogelijke oorzaken voor angst en vrees zijn vele: conflicten, gezondheidsproblemen, gevaarlijke situaties, dood, noden en behoeften, geestelijke problemen, een verkeerd geloof, enz.

“Volgens de bijbel is er niets verkeerds aan om realistisch je angsten, noden en zorgen onder ogen te zien om zo te proberen met de ondefinieerbare problemen van het leven af te rekenen. Het is dwaas en beslist fout om gevaar te ontkennen. Maar het is ook fout en ongezond om totaal machteloos gemaakt te worden door buitensporige zorgenmakerij. Zulk soort zorgen moeten in gebed aan de Heer beleden worden, die ons kan vrijzetten van verlammende angst en vrees en ons kan helpen om met de noden en behoeftes van anderen en onszelf om te gaan.” (Dr. Gary R. Collins, Christian Counseling, p. 66.)

Hier volgen, vanuit gezond verstand, een paar algemene suggesties voor hen die gebukt gaan onder vrees, angst en zorgen…

  • ZONDE IN JE LEVEN – Soms zijn vrees en angst het gevolg van zonde en schuldgevoel. Als je zonde hebt begaan of iets verkeerd hebt gedaan, dan is het logisch dat God en je geweten proberen jouw aandacht te trekken. Je moet je bekeren, je zonden belijden, Gods vergeving zoeken en alles in orde maken.

  • SLAAP – Een mens heeft over het algemeen genomen 8 of 9 uur slaap nodig. Slaaptekort kan angst doen toenemen. Zorg dat je genoeg rust krijgt. Als je niet kunt slapen, dan kun je Gods hulp daarvoor inroepen of een dokter raadplegen.

  • WEES REALISTISCH – Veel mensen worden angstig en bang over dingen die waarschijnlijk nooit zullen gebeuren. Relax. Focus op vandaag. Leef het leven een dag tegelijk.

  • LUISTER naar ontspannende, rustgevende muziek. Er is veel prachtige christelijke muziek verkrijgbaar die je kan helpen om je op God te richten en je angst en vrees bij Hem te laten. Het kan ook helpen om te luisteren naar goede christelijke predikers en leraars.

  • PLEZIER – Indien enigszins mogelijk doe iets waaraan je plezier beleeft. Het is goed om regelmatig wat ontspanning te krijgen. Breek er even tussenuit. Verzet je zinnen en heb wat plezier.

  • PRAAT – met iemand. Houd al je angst en vrees niet voor je. Het kan een grote opluchting zijn om je zorgen met iemand te delen – een vriend, familielid, voorganger of raadgever. Als vrees en angst in je hoofd blijven malen, plan dan wekelijks een gesprek met iemand daarover.

  • ACTIE ONDERNEMEN – Als er iets praktisch en verstandigs is dat je kunt doen om het probleem te verlichten of om nodeloos gevaar te omzeilen, onderneem dan actie. Laat het er niet bij zitten. Talmen verhoogt doorgaans je angst.

  • LICHAAMSOEFENINGEN – Medische studies wijzen uit, dat beweging angst kan verminderen. Als je gezond genoeg bent om wat lichamelijke oefeningen te doen doe het dan. Regelmatig buiten wandelen, hardlopen, zwemmen of andere lichaamsoefeningen doen kunnen werkelijk de stres verlagen.

  • PROFESSIONELE HULP – Er zijn verschillende organisaties die mensen helpen met angstaanvallen, inclusief het Midwest Center for Stress and Anxiety (stresscenter.com) die voorziet in zelfhulp. Je kunt informatie zoeken op het internet, waarbij je sleutelwoorden intypt als: angst, paniekaanval, agorafobie. Je zou plaatselijke hulp kunnen zoeken door je voorganger of dokter te raadplegen.

‘Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt. (2 Tess. 2:16-17).

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! ]

Translated by: Josine

Auteur: Paul Taylor, Films for Christ.

Copyright © 2001, Films for Christ, alle rechten voorbehouden – behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijden te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY