Wat was de ster van Betlehem?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Duits, Indonesisch, Spaans

Three wisemen.

Matt. 2:1-9 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen: "Waar is de koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen." Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tot hem: "Te Betlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet: 'En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Isral leiden zal.' Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had. En hij liet hen naar Betlehem gaan en zeide "Gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind en zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik Hem hulde ga bewijzen." Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was. (NBG vertaling)

Er zijn veel hypotheses geweest om het verschijnsel van de kerstster wetenschappelijk te verklaren en drie ideen worden hier vermeld.

  1. Sommige geleerden denken dat de ster een komeet was, een traditioneel voorwerp dat in verband werd gebracht met belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis, zoals de geboorte van koningen. Maar de lijst van komeetverschijningen klopt niet met de geboortetijd van de Heer. Bij voorbeeld: de komeet Halley verscheen pas in 11 na Christus, maar het eerste Kerstfeest was rond 5 tot 7 na Christus.

  2. Anderen geloven dat de ster van Betlehem een conjunctie was, of een samengaan van planeten aan de nachtelijke hemel. Aangezien planeten rond de zon draaien met verschillende snelheden en op verschillende afstanden, lijkt het er zo af en toe op, dat ze elkaar soms heel dicht naderen. Johannes Kepler (1571-1630) gaf de voorkeur aan deze opvatting. Echter, veel planeten lijken niet op een enkele lichtbron zoals wordt beschreven in de Bijbel. Bovendien komen die planeetopstelling vaak voor en ze zijn dus niet zo ongebruikelijk. Er was een conjunctie van Jupiter en Saturnus in 6 na Christus, maar een nog dichter samengaan was in 66 voor Christus, veel te vroeg!

  3. Tenslotte zou men kunnen denken aan een exploderende ster, een supernova. Sommige sterren zijn onstabiel en exploderen op die manier met een heldere gaswolk. Maar in de wetenschappelijke onderzoeken is nooit een supernova rond de tijd van Jezus' geboorte gevonden.

Alle drie verklaringen voor de Ster van Betlehem voldoen niet aan het geboorte verhaal dat voorspeld was in Num. 24:17 en vermeld in Matt. 2:1-12.

Twee details in Mattes zijn in dit opzicht heel belangrijk:

Ten eerste, de tekst houdt in, dat alleen de Magirs de ster zagen. Maar kometen, conjuncties en exploderende sterren zouden voor iedereen op aarde te zien moeten zijn geweest.

Ten tweede, de ster ging voor de Magirs uit en leidde hen direct van Jeruzalem naar Betlehem. Dit is een afstand van ongeveer 6 mijl, in de richting noord-zuid. Elk natuurlijk voorwerp in de lucht beweegt echter van oost naar west, door de rotatie van de aarde. Het is ook moeilijk voor te stellen hoe een natuurlijk licht de weg kan wijzen naar een speciale woning.

De conclusie is dan ook, dat de ster van Betlehem niet natuurlijk verklaard kan worden! Het was een tijdelijk en bovennatuurlijk licht. Tenslotte was de eerste kerstdag een tijd van wonderen.

God heeft vaak speciale hemelse lichten gebruikt om zijn mensen te leiden, zoals de glorie die de tabernakel vulde (Exodus 40:34-38) en de tempel (1 Kon. 8:10) en het licht dat op de apostel Paulus scheen (Hand. 9:3). Zulke zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid staan bekend onder de naam Shekina, of woonplaats van God. Dit speciale licht is een zichtbare manifestatie van Goddelijke majesteit.

Astronomy and the Bible Het grote mysterie van de eerste kerst ligt niet in de afkomst van een speciale ster. Het is de vraag waarom de Magirs uitverkoren waren om het licht te volgen, dat naar de Messias leidde en waarom ook wij worden uitgenodigd hetzelfde te doen.

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Vertaald door: Josine

Author: Dr. Donald DeYoung, Ph.D. (Physics), mostly excerpted from Astronomy and the Bible, pgs. 65-66, published by Baker Book House.

Supplied by Films for Christ (used with permission)

Copyright © 1997, Films for Christ, All Rights Reserved - Alle rechten voorbehouden - behalve zoals aangegeven op de “Gebruik en Copyright” pagina die gebruikers van ChristianAnswers.Net rechten geeft om deze pagina te gebruiken in hun huis, getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids