Hoe kan ik mijn geld wijzer uitgeven?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Hongaars, Indonesisch

Money and calculator. Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

De sleutel tot een weldoordachte manier van uitgeven

God verwacht van ons, dat we geloof hebben, maar ook dat we ons gezonde verstand gebruiken in het benutten van de geldmiddelen die Hij ons gaf. De beste manier om uw geld te beheren en zonder schulden te leven is om een strategie klaar te hebben voordat de uitgaven worden gedaan en de verleidingen eraan komen.

BEGIN MET EEN BUDGET. Een budget moet u zien als een wegenkaart die u de weg wijst en vertelt of u wel in de goede richting gaat. Budgettering is geen verzekering voor voorspoed, maar het behoedt u voor teveel uitgeven en het helpt u zeker om het schulden maken te vermijden.

NEEM HET BESLUIT OM U ALTIJD AAN UW BUDGET TE HOUDEN. De meeste mensen begrijpen wel hoe belangrijk een goed budget is, maar slechts weinigen houden zich er aan. Slechts 25% van de Amerikaanse gezinnen werken met een budget. Vijftig procent zegt dat ze wel willen budgetteren, maar het nooit voor elkaar krijgen. Maak uw plan en houd u er ook aan.

STEL EEN LIJST VAN PRIORITEITEN OP. Maak een lijst van wat het belangrijkste is voor u. Begin met de noodzakelijke uitgaven (onderdak, voedsel, autokosten, energie, verzekeringen en belastingen). Maak dan een lijstje met wat u 'zou moeten kopen' (kleren, meubels, enz.). Tenslotte zet u dingen op de lijst die u graag zou willen hebben.

GEEF EERST AAN GOD. Als u Gods werk als prioriteit neemt, dan is elke stap daarna gemakkelijker. God maakt ons duidelijk, dat hij de eerste vruchten behoort te krijgen van uw inkomsten, niet de restjes. De sleutel om God te eren met uw financin is: denk er altijd aan, dat uw geld niet uw geld is. God is de eigenaar ervan en hij geeft het ons naar zijn goeddunken.

BETAAL UW REKENINGEN OP TIJD. Ontwikkel een budgetteringsplan, waarin u het zo plant dat u elke maand alle rekeningen volledig en op tijd kunt betalen. Als u ze niet allemaal kunt betalen, betaal dan iets af op elke rekening en zeg aan uw crediteuren dat u het zo en zo geregeld hebt. Als u regelmatig uw rekeningen niet kunt betalen, dan moet u verhuizen naar een kleiner huis, in een oudere auto gaan rijden of drastisch snijden in uw uitgaven tot het niveau dat uw uitgaven en uw inkomen in evenwicht zijn.

ZORG DAT U ZO SPOEDIG MOGELIJK SCHULDENVRIJ BENT. Schulden drukken zwaar op uw leven. Zorg ervoor dat u geen slaaf wordt van uw crediteuren. Maak geen schulden, tenzij u een duidelijk plan hebt om af te betalen. Als schulden maken een oncontroleerbare gewoonte voor u is, waak er dan angstvallig voor om er aan te beginnen.

URGENTIEPLAN. Onvoorziene uitgaven kunnen elke maand uw budget opeten, totdat u begint om hiervoor wat geld opzij te leggen. Maak ze een onderdeel van uw budget. Bij voorbeeld, de hond wordt ziek, de radiator van uw auto begeeft het, u heeft ergens speciale kleding voor nodig, enzovoorts.

ER IS OOK GELD NODIG VOOR ONTSPANNING. Gebruik uw geld ook om ervan te genieten. Als u met wijsheid uw geld hebt beheerd en royaal hebt gegeven, komt er een tijd dat u mag genieten van de vrucht van uw inspanningen.

ALS U EEN GEZIN HEBT, BETREK HET ER BIJ. Als u een lijst van prioriteiten opstelt, is het belangrijk uw hele gezin erbij te betrekken, zodat iedereen de prioriteiten begrijpt en het doel in het oog houdt.

ALS U EEN ECHTGENOOT (ECHTGENOTE) HEBT, MAAK DAN EEN AFSPRAAK WIE DE REKENINGEN ZAL GAAN BETALEN. Dit is niet een kwestie van overheersen, want u gaat samen voor hetzelfde financile doel, u zit in hetzelfde schuitje, maar het gaat erom wie het het beste kan.

 • Een financiel advies van Salomo — ga

Bijbelse verwijzingen naar financin, geld en zaken die ermee te maken hebben

 • Budgettering; kostenpeiling — ga
 • Geld maakt niet gelukkig — ga
 • Liefde voor geld — ga
 • Men kan niet God dienen en het geld — ga
 • Tienden geven en de beloning voor goed rentmeesterschap — ga
 • Jezus was diep getroffen door de kleine gift van de weduwe. — ga
 • De Heer wil dat we royaal en met blijdschap geven. 2 Cor 8:1-9, 11-12, 9:6-7; 1 Tim 6:17-19
 • Zoek eerst het Koninkrijk van God. — ga
 • God verwacht van ons, dat we ons ontfermen over de armen. — ga
 • Woekeren — Bijbel verwijzing / Uitleg
 • Gemakkelijk geld erven
 • Waardeloos geld — ga
 • Geloof in God — ga
 • Niets is te moeilijk voor God — ga
 • God is getrouw - Klaagliederen 3:22-24, 32
 • Vertrouw op de Here en verheug u in Hem, wacht geduldig op Hem. — ga
 • Roep Hem aan ten dage der benauwdheid. — ga
 • Vertrouw op uw hemelse Vader. — ga
 • God zorgt voor hen die op Hem wachten. — ga

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Vertaald door: Josine

Auteur: Bob Russell - uittreksel uit zijn boek Money: A User's Manual, gepubliceerd door Multnomah Books (1997).

Copyright © 1997, 1999, Bob Russell, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgevoegde “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids