Rushing River. Illustration copyrighted.

Higgy benne és fogadd el a megbocsátást, amit felajánl. „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek” (János 1,12).

Higgy Istenben, hogy örök életed legyen a mennyben, „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3,16).

A buneid megbocsá- ttathatnak és egy csodálatos kapcsolatod lehet a Teremto és Megváltó Istennel!

Higgy Istenben, hogy kiteljesedjen a mostani életed.
„…én azért jöttem, hogy életük legyen, sõt bõségben éljenek” (János 10,10).

To Next Page