(Animáció) Mi újság?

Ki kicsoda és mi micsoda a “hiányzó” láncszemek világában?

Evolution: Ape to Man

Lásd ezt az oldalt: angol (english)

Valóban bizonyított-e, hogy az ember a majmoktól származik?

A legtöbb ember õszintén hisz abban, hogy az emberi faj származását pontosan és majdnem teljes feltérképezték. Hallottak az úgynevezett “hiányzó láncszemekrõl”, és ezeket tudományos bizonyítéknak tartják arra, hogy az emberi faj valóban a majmoktól származik. Az igazság azonban az, hogy semmiféle ilyen õst még nem találtak. A “hiányzó láncszemek” még mindig hiányoznak. Alább található egy összefoglaló azon tényekrõl, amiket fontos tudnunk a legismertebb leletekrõl.

  • Homo sapiens neanderthalensis (Neandervölgyi ember) - A 150 évvel ezelõtti rekonstrukciók görnyedt testtartással ábrázolták a neandervölgyi embert, hasonlóan egy “majom-ember”-hez. Mára már bevallott tény, hogy a görnyedt testtartást betegség okozta, és hogy a neandervölgyi az emberi fajnak csupán egy variációja.

  • Ramapithecus - egy idõben széles körben az emberi faj elõdjének tartották, de mára rájöttek, hogy csak egy kihalt orángután fajta (emberszabású majom).

  • Eoanthropus (Piltdowni ember) - egy hamisítvány, ami egy emberi koponyafedõbõl és egy orángután állkapocsból állt. 40 évig azt hitték róla, hogy ez a hiányzó láncszem.

  • Hesperopithecus (Nebraskai ember) - a feltételezést egyetlen fogra alapozták, amelyrõl kiderült, hogy egy disznófajhoz tartozik, ami csak a mai Paraguay-ban él.

  • Pithecanthropus (Javai ember) - most a Homo erectus fajba tartozik (lásd alább).

  • Australopithecus africanus - egykor a hiányzó láncszemnek tartották, mára viszont a majomtól az emberig tartó vonalra helyezik. Nagyon majom-szerû.

  • Sinanthropus (Pekingi ember) Valamikor egyfajta majom-embernek hitték, de mára a Homo erectusok közé sorolták (lásd alább).

A ma divatos majom-emberek

Ezen fajok tartoznak azokhoz az evolúciós fákhoz, amelyek elvileg egy csimpánzszerû õstõl a Homo sapiens-hez vezetnek.

  • Australopithecus - ennek a nemzetségnek számos faját idõrõl-idõre emberi õsökként tüntették fel. Egy lelet még maradt: az Australopithecus afarensis, aki a Lucy néven ismert. Amikor azonban a maradvány belsõ fülét, koponyaszerkezetét és csontjait részletesen megvizsgálták, kiderült, nincs nagy esély arra, hogy Lucy-rõl bebizonyosodjon az emberi eredet. Igaz, hogy jobban felegyenesedve járhattak, mint a többi emberszabású majom, de mégsem úgy, mint az ember. Az Australopithecus afarensis nagyon hasonlít egy pigmeus csimpánzra.

  • Homo habilis - a tudósok között egyre nagyobb az egyetértés abban, hogy ez csoport különbözõ más csoportokból tartalmaz tulajdonságokat, például a Australopithecus-ból és a Homo erectus-ból. Ez azt jelenti, hogy ez a csoport sohasem létezett különállóan.

  • Homo erectus - sok különbözõ leletet találtak világszerte, amely ebbe a fajba tartozik. A mai emberhez viszonyítva alacsonyabbak, egy arányosan kisebb méretû fejjel (és agykapacitással). Az agykapacitás azonban belefér a mai emberek tartományába, és különbözõ tanulmányok a középsõ fülrõl azt mutatják, hogy a Homo erectus majdnem olyan volt, mint mi. A Homo erectus maradványokat rendszerint a Homo sapiens-szel azonos vagy ahhoz közeli rétegekben találták, ami azt mutatja, hogy ez a két faj együtt élt.

Egyetlen lelet sem bizonyítja tehát, hogy az ember az evolúció terméke. Könnyen lehet, hogy a hiányzó láncszemek azért hiányoznak még mindig, mert egyszerûen nem is léteznek.

"Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élõlénnyé." (1Mózes 2,7).

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Cserháti Mátyás
Írta: Paul S. Taylor, Christian Answers

Copyright © 1995, 1999, Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt "Használat és Szerzõi jogok" oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Képes EREDETEK - Válaszok Könyve Képes EREDETEK - Válaszok Könyve, írta Paul S. Taylor. [info] Az Films for Christ által ajánlott könyv.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP és TARTALOMJEGYZÉK