Mik a paráznaság következményei?

Lásd ezt az oldalt: angol (english)
Regretful Man

Senki sem immunis a szexuális kísértésekkel szemben. Ez komoly probléma és komoly figyelmet érdemel. Ennek a cikknek a célja az, hogy emlékeztessen arra, milyen szörnyû következményei lehetnek, ha engedsz ezeknek a kísértéseknek. Nyomtasd ki ezt az oldalt és olvasgasd gyakran! Olvasd rendszeresen, utazás közben, vagy különösen erõs kísértés és gyengeség idején. Ha gyakran elismétled ezeket a következményeket, akkor képes leszel felismerni a bûn megtévesztõ ködét, ami ösztönözni fog, hogy tisztán élj és gondolkozz ma - ami az egyetlen útja, hogy megelõzd a paráznaságot holnap.

Következmények Istennel Való Kapcsolatomra Nézve

Következmények A Házastársammal És Családommal Való Kapcsolatomra Nézve

A következõ büntetéseket vonom önmagamra

A barátaimmal és a szolgálatommal kapcsolatos következmények

További következmények

Az úr dolgairól gondolkozz, legfõképpen Igéjén.

Alább néhány elgondolkoztató idézet található a Bibliából:

Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tõle, vigyázz reá, mert ez a te életed! —Példabeszédek 4,13

Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. —Jób 31,1

A bûnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján! Ne törõdj vele, ne menj arra, kerüld el azt, és menj másfelé! —Példabeszédek 4,14-15

Minden féltve õrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! —Példabeszédek 4,23

Tagjaitokat se adjátok oda a bûn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. —Róma 6,13

A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az úrért, az úr pedig a testért. … Vagy nem tudjtok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nõ tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla! … Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bûn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. … Mert áron vétettetek meg: dicsõítsétek tehát Istent testetekben. —1 Korinthus 6,13a-20

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is —Galata 6,7

Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségû férfi —1 Timóteus 3,2a

Idõsebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd mint apádat, a fiatalabbakat pedig mint öcsédet, az idõsebb asszonyokat mint anyádat, a fiatalabbakat mint húgodat: teljes tisztasággal. —1 Timóteus 5,1-2

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Mark Van Bebber, Films for Christ

Szerzõi jog © Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page