Banana Trees. Illustration copyrighted.

Xua regayda be mirov ta le gel ew bijîn yan cîa le wî. Ew çewsêner nebu, bellam yek yasay sakarî da be mirov.

Xua xoshewîstekey ême yek dunyay tewawî bo mirov dirust kirdue.

Xua ew hemu shtey bînî ke drustî kird bu,we bash u tewaw bu. Peyda bun 1:31

Ne naxoshî hebu ne mirdin we ne zulm.

Ew hemu shtêkî dirust kirdue we xawenî hemuane.