Banana Trees. Illustration copyrighted.

Dievas leido žmogui rinktis: arba gyventi paklūstant Jam, arba gyventi sukilime prieš Jo teisėtą valdžią. Dievas nebuvo žiaurus valdovas—žmogui Jis davė vienut vienutėlį nurodymą…

Mūsų mylintis Dievas žmogui sukūrė tobulą rojų!

(Dievas yra Kūrėjas)

Viskas buvo tobula - Dievas matė visa, ką buvo padaręs, ir tai buvo labai gerai" (žr. Pradžios 1, 31).

Ten nebuvo kančios, mirties ar priespaudos—žmogus turėjo visišką laisvę gyventi nuostabų gyvenimą.

Dievas sukūrė viską, todėl Jis yra viso ko šeimininkas.

Next Page