KidExplorers Navigation bar

See this page in: English

Raudona simbolizuoja Jėzaus Kristaus kraują

Dievas nenorėjo, kad mes mirtume ir amžiams pasiliktume be Jo. Jis tarė: "Aš mirsiu tavo vietoje". Taigi Dievas (Jėzus) atėjo į šią žemę ir mirė ant kryžiaus, praliedamas savo kraują už mus. Jei tikime tuo ir į savo širdis priimame Jį kaip savo Gelbėtoją, Jis atleidžia mums už mūsų neklusnumą, o mes gimstame į Dievo šeimą.

I kita psl.
(Į kita psl.)