Og han drev mennesket ut, og foran Edens have satte han kjerubene med det luende sverd som vendte sig hit og dit, for å vokte veien til livsens tre. 1 Mosebok 3:24

"Og han drev mennesket ut, og foran Edens have satte han kjerubene med det luende sverd som vendte sig hit og dit, for å vokte veien til livsens tre."   —1 Mosebok 3:24

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ, PO Box 1167, Marysville WA 98270-1167, USA.