Rødt representerer blodet til Jesus Kristus.

Gud ville ikke at vi skulle dø og leve uten Ham for alltid. Han sa: "Jeg vil dø for dere." Så Gud (Jesus) kom til jorden og døde på korset og ga sitt blod for oss. Hvis vi tror på dette og mottar Ham som Frelser i våre hjerter, tilgir han oss for vår ulydighet og vi blir født inn i Guds familie.