Vil du bli en del av Hans vidunderlige familie og ta imot Jesus i dag?

Hvis du gjør det, vil Han tilgi din synd og gjøre deg til et av sine barn. Alt du må gjøre er å snakke med Ham og spørre Ham. Han vil høre deg fordi Gud ser og hører oss akkurat nå.