Are You Going to Heaven? a look at popular thought and biblical reality
Pozri si naše ĎALŠIE filmy
Step One: Watch the Video
30 minút
Pre lepšie pochopenie, o čom bude diskusia na tejto stránke, pozri si, prosím, najskôr video. Má dĺžku len 30 minút.
Step Two: Consider…

Teraz, keď si si pozrel video, zamysli sa nad uvedenými otázkami. Ako by si na tieto otázky odpovedal:

„Myslíš si, že pôjdeš do neba, keď zomrieš?“Pozri si tiež:
Click here to watch THE HOPE on-line!

Dobrá správa – Ako byť zachránený od pekla. Odpoveď

Ako môžeš vedieť, že je Biblia pravdivá Odpoveď

Nájdi viac odpovedí v týchto ďalších častiach našej stránky…
Christian Answers Network
Is Jesus Christ the answer to your questions?
What is the true meaning of CHRISTMAS?
About the Bible.
Go to our JESUS page.
Archaeology and the Bible
Creation SuperLibrary
The Great Dinosaur Mystery Online
Web Bible.
click for Kid Explorers
Our Online Catalog

Response to 'Do you think you are going to go to Heaven?' K čomu by si prirovnal svoju odpoveď?
 • Áno (55%)
 • Dúfam, že áno - Nie som si istý (35%)
 • Idem do pekla (4%)
 • Nebo neexistuje (6%)

Ak vieš, že pôjdeš do pekla alebo ak popieraš, že existuje nebo alebo peklo, chceme Ťa povzbudiť, aby si zvážil svoju situáciu veľmi pozorne. My sme presvedčení, že peklo je veľmi reálne miesto. Pozri sa prečo a zisti, prečo by si mal chcieť vyhnúť sa mu za každú cenu. Vieme, že táto téma nie je príjemná, ale táto otázka je príliš dôležitá na to, aby sme ju ignorovali.

Daj si pozor. Hoci väčšina ľudí povie „áno“ alebo „myslím, že áno“, keď sa ich niekto opýta „Pôjdeš do neba?“, mnohí sa žiaľ mýlia, čo sa týka ich cieľovej stanice. Väčšina ľudí verí, že majú právo ísť do neba, vďaka jednému z nasledovných nesprávnych dôvodov.


I'm basically a good person „V podstate som dobrý človek“ (60%)
Keď povieš, že veríš, že si dosť slušný človek, nezabúdaj na to, že je to preto, lebo sa porovnávaš na základe ľudskej stupnice, nie Božej. Ak sa porovnáš s Hitlerom alebo Chralesom Mansonom, samozrejme, že sa Ti zdá, že si „dobrý“. Ale čo keby si sa porovnal s matkou Terezou? Väčšina ľudí spadá niekam medzi tieto dva extrémy.

Biblia učí, že nikto nie je dobrý (Rimanom 3:10). Ani Ty. Ani ja. Ani matka Tereza. Ani katolícki svätí. Dokonca ani proroci, ktorých v minulých storočiach Boh poslal. Iba Boh je dobrý. (Lukáš 18:18-20)

Uvedomuješ si, že nie je možné, aby mal dobrý, svätý, dokonalý, pravdivý Boh vo svojej prítomnosti kohokoľvek, kto by urobil čo len jednu chybu? A preto máme problém: ako môžeme žiť so Svätým Bohom?


I haven't harmed anybody „Nikdy som nikomu neublížil“ (2% odpovedí)
Si si istý, že si nikdy nikoho nezranil? Zvážil si všetko, čo si v živote druhým povedal? Ježiš varuje v Matúš 5:21-22 že dokonca ak sa na niekoho neoprávnene hneváš, privádza Ťa to do nebezpečenstva súdu. A okrem toho, koľko ľudí si zranil, pretože si určité veci nedokázal urobiť?

I try to keep the 10 Commandments „Snažím sa zachovávať 10 Božích prikázaní“ (5%)
Skôr ako odpovieš, pozri sa na toto:
Čo Boh odo mňa očakáva?

Môžeš teraz čestne povedať, že si nikdy neklamal – nepovedal si dokonca ani „malú nevinnú lož”? Nikdy nekradol – dokonca ani spinku na papier? Možno si nikdy nespáchal cudzoložstvo fyzicky, ale vieš, že Ježiš povedal, že telesná túžba po niekom je v Božích očiach to isté?

Ak si v živote porušil čo len jeden zákon, stal sa tým z Teba porušovateľ zákona. Ak budeš počúvať, Tvoje vlastné svedomie Ti povie, že si porušovateľom zákona.
Pozri: Som dosť dobrý na to, aby som išiel do neba?


I go to church „Chodím do kostola” (8%)
Navštevovanie kostola je dobrá vec. (Pozri » Prečo by mali kresťania chodiť do kostola? a » Ako môžem nájsť dobré spoločenstvo?) Ale ak si myslíš, že chodením do kresťanského spoločenstva si môžeš zaslúžiť cestu do neba, pozri sa na Rimanom 3:27 and Efežanom 2:8. Z týchto pasáží je jasné, že nič, čo by sme my urobili (ako napr. chodenie do kostola pre získanie hodnoty pred Bohom) nás nemôže ospravedlniť v Božích očiach.

Ježiš mal silné slová pre Farizejov za Jeho dní. Pokúšali sa získať si Božiu priazeň tým, že sa správali pobožne. Ale Ježiš ich nazval „plemenom vreteníc” Pozri tiež Matúš 9:11, 12:39, 16:1-4; Lukáš 7:39, 18:11.


I believe in God „Verím v Boha” (10%)
Možno si myslíš, že viera v Boha stačí na to, aby si sa dostal do neba. Ale zváž toto: keďže Satan a jeho démoni veria, že Boh je reálny, znamená to, že tiež budú v nebi? (Jakub 2:19) Pozri tiež Rimanom 1:20.

I've done the best I could „Urobil som to najlepšie, čo som vedel” (15%)
Možno si sa snažil počas svojho života robiť väčšinou dobré veci. Urobil si nejaké chyby a ak Boh porovná váhu dobrých skutkov a zlých skutkov, dúfaš, že výsledok bude dobrý. Znova je tu problém, že ak si zhrešil čo len jediný raz vo svojom živote, aj tak si porušil Boží zákon a stal si sa porušiteľom zákona. Boh vidí našu spravodlivosť ako "špinavé odpadky". Keď sa zamyslíme nad Božím štandardom svätosti, tak sa k nemu dokonca ani nepribližujeme! (Pozri» Aký dobrý je dosť dobrý?)

Všetci sme porušili Božie zákony a sme pred svätým Bohom vinní.

Tak ako ľudský sudca musí presadzovať spravodlivosť a potrestať zločincov, Boh ktorý je dokonale spravodlivý a svätý, musí tiež potrestať hriech.


Aká je odpoveď?

Keď tento život skončí, všetci sa postavíme pred Boha v Súdny deň a budeme sa zodpovedať za svoj život. Bez ohľadu na to, akí dobrí sme sa snažili byť, všetky naše snahy budú v Božích očiach ako „špinavé odpadky”. To platí v prípade, že hriech, ktorý nás oddeľuje od Boha, nebol odstránený.

Boh, ktorý je svätý a spravodlivý a preto musí potrestať hriech, je tiež milujúci a milosrdný a nechce potrestať nás.

Aby vyriešil tento problém, poslal Boh svojho jediného syna Ježiša Krista ako stelesneného Boha – plne Boha a plne človeka, aby splatil dlh za naše hriechy.

Jesus Christ, artist's conception. Films for Christ
Zisti viac o Ježišovi Kristovi!
Jediný spôsob, ako sa môžeš dostať do neba, je vložiť svoju vieru v Ježiša Krista. Prečo je Ježiš taký dôležitý? On je jediný, kto žil na tejto zemi bezhriešnym životom. Ako plne Boh a človek zároveň, bol pokúšaný rovnako ako my, ale bol bez hriechu.

Iný hriešnik by Ťa nikdy nemohol oslobodiť od Božieho súdu vezmúc Tvoj trest na seba. Iba Ježiš to mohol urobiť.

Na základe rozsudku smrti, ktorý bol na nás uvalený, prišiel pred 2 000 rokmi Boh v tele, vošiel do súdnej sály a sám zaplatil dlh za náš hriech. Ako súcitný sudca obetuje svoj vlastný život, aby zachránil obvineného, tak Ježiš Kristus zobral na seba hriechy sveta – spravodlivý zomiera za nespravodlivých.

Tento DAR je úplne ZADARMO. Tak ako akýkoľvek skutočný dar, nemožno si ho kúpiť ani nijako zaslúžiť.

Dar večného života sa získava vierou.

Uvedomujúc si, že sa sami nemôžeme zachrániť a že si zaslúžime Božie odsúdenie za naše hriechy, prichádzame k Nemu vierou. So srdcom ochotným poslúchať Boha, úplne závisieť na Ňom, vkladáme svoju vieru a dôveru v Ježiša Krista pre odpustenie našich hriechov a získanie večného života.

“Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, nie zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.”

Môžeš prijať dar večného života hneď teraz.

Step Three: Decide…
 1. Prijmi Ježiša - Chcem prijať Krista.
  Ak nevieš, ako prijať Krista, pozri si toto. Biblia hovorí, že “Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti”. Robte pred Bohom pokánie. Čítaj Žalm 51. (Tiež Ťa prosíme, skontaktuj sa s nami..)

  Ak si uveril v Krista, VITAJ v Božej rodine! Máme Ťa radi a prajeme Ti od Boha to najlepšie pre Tvoj život! Nech Teba a Tvoju rodinu Boh požehná a nech si Ťa použije, aby si bol svetlom vo svete!

 2. Odmietni Ježiša - Neverím nič z tohto. Som stále skeptický.

 3. Znovu sa oddaj - Už som nasledovníkom Krista, ale chcem svoj život znovu oddať Bohu.
  Pozri si naše rady pre nových a rastúcich kresťanov.

 4. Počkajte - mám viac otázok. Alebo nám pošli e-mail.

Ako si môžem byť istý svojím spasením? Odpoveď

Obsah tejto stránky poskytol Ray Comfort a Films for Christ. Autorské práva videa a záberov, Double Vision Studios.

Pozri si ďalšie naše filmy on-line

goldbar
ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network DOMOVSKÁ STRÁNKA a ZOZNAM
Preložil: Miroslava Fidesová

Is Jesus Christ the answer to your questions?