See this page in: Portuguese, Španielčina
Parched Earth. Illustration copyrighted.
Do you know…
» Prečo Boh dovolí, aby nevinní ľudia trpeli? Odpoveď
Preklady: Taliančina | Španielčina

» A čo problém utrpenia? Nedokazuje to, že Boh neexistuje a že sme tu sami? Odpoveď/slovak

» Si dosť dobrý na to, aby si sa dostal do neba? Odpoveď

Preklady: Španielčina

Man chose to rebel against God.

Voľba človeka mala za následok pád (hriech).
Jednoducho povedané, hriech je neposlušnosťou voči Bohu. On je Stvoriteľ a mali by sme ho poslúchať. A čo je dôležitejšie, Boh sám určuje, čo je správne. Hriech spôsobuje duchovné oddelenie od Boha a fyzickú smrť. Oddelenie nastalo preto, lebo Boh je dokonalý a čistý. Jeho čistota nemôže prebývať s hriešnosťou a Jeho spravodlivosť nemôže dovoliť, aby bol hriech nepotrestaný.

Ako následok hriechu bol aj prírodný svet prekliaty a začal hynúť. Zem sa stala menej úrodnou a jedlo sa stalo vzácnym. Človek musel ťažšie pracovať, pričom úroda bola menšia. Ľudstvo by si malo uvedomiť aj vplyv, ktorý má hriech na ľudské vzťahy - vedie ku krutosti, vražde, žiadostivosti a spôsobuje rozpory v rodine.

Ľudstvo aj naďalej hreší, žije v rebélii proti Bohu, Stvoriteľovi. Preto je dnes svet plný utrpenia. Človek musí na seba prevziať zodpovednosť za zničenie dokonalosti Božieho stvorenia.

Kvôli svojej hriešnosti nemôže človek spoznať a zažiť Božiu lásku a vzťah s Ním, nech by sa akokoľvek snažil dostať sa k Bohu cez svoje dobré skutky, náboženské rituály alebo filozofie. „Lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej“ (Rimanom 3:23).


Preložil: Miroslava Kastlová

To Next Page