Čo je nové v kresťanskej odpovede?

Vyvíjajú sa hviezdy?

Stars. Illustration copyrighted. Niečo také, čo astronómovia opisujú ako „hviezdna evolúcia“, sa deje. Ten proces je však nesprávne pomenovaný a niektoré jeho časti sú sporné.

Podľa tejto teórie život hviezdy začína rozpadnutím plynového oblaku, tzv. hmloviny – pochybný počiatok, ktorý vysvetľuje článok Vznikajú aj dnes nové hviezdy?. Ignorujúc tento fundamentálny problém pôvodu sa hovorí, že mladé hviezdy vznikajú v kategórii „hlavnej postupnosti“. Toto sú priemerné hviezdy so stabilnou produkciou svetla. Väčšina hviezd sú hviezdami hlavnej postupnosti, vrátane nášho slnka. Keď sa zníži množstvo vodíkového paliva hviezdy, stane sa červeným obrom alebo super-obrovskou hviezdou, tzv. nadobrom . Hviezda sa zväčší stovky krát a ochladne. Medzi „červených obrov“ patria Betelgeuse a Aldebaran. Ďalej môže hviezda buď explodovať ako supernova alebo sa pomaly rozpadne na malú, horúcu hviezdu zvanú biely trpaslík. Obiehajúci spoločník hviezdy Sirius je takýmto trpaslíkom. Hovorí sa, že takéto hviezdy sú veľmi staré.

[ If this information has been helpful, please prayerfully consider a donation to help pay the expenses for making this faith-building service available to you and your family! Donations are tax-deductible. ]

Author: Dr. Donald B. DeYoung - adapted from Astronomy and the Bible: Questions and Answers, 2nd Edition (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2000), 176 pp.

Copyright © 2000, Films for Christ, All Rights Reserved - except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167         Submit your Questions

Go to index pageGo to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY
Preložil: Mirka Fidesova