MOVIE REVIEW

End of Days

MPAA Rating: R-Rating (MPAA) for intense violence and gore, a strong sex scene and language.

Reviewed by: Ken James
STAFF WRITER

Translation by: Kitti.

Very Offensive
Moviemaking Quality:

Primary Audience:
Adults
Genre:
Action Adventure
Length:
1 hr. 58 min.
Year of Release:
1999

Starring: Arnold Schwarzenegger, Robin Tunney, Gabriel Byrne, Kevin Pollak, Rod Steiger | Director: Peter Hyams | Producers: Armyan Bernstein, Bill Borden | Distributor: Universal Pictures

End of Days—child baptism with rattlesnake blood

 ใน เอเฟซัส 6:11-12 เตือนเราว่า”

จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบาย ของพญา มารได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพ ในโมหะ ความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้า อากาศ”

ถึงแม้ว่าอาร์โนลด์ ชวาร์เซนเนกเกอร์ จะไม่รู้ คำเตือนจากข้อพระคัมภีร์นี้เขาก็ยัง ดันทุรังต่อสู้กับซาตานในภาพยนตร์เรื่อง “END OF DAYS” โดยการพึ่งพา อาวุธและเปลวไฟจากลูกปืนในท้ายที่สุดอาร์โนลด์ก็พบความจริงว่าหากปราศจากพระเจ้าแล้วความพยายามที่จะ ต่อกรกับซาตาน เจ้าแห่งความชั่วร้าย ก็ไร้ผล ซึ่งนี่ก็พอจะเป็นข้อแก้ตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่อาศัยเค้าโครง เรื่องจากพระคัมภีร์ ได้บ้าง

แม้ว่าตลอดทั้งเรื่องจะเต็มไปด้วยเนื้อหาที่ผิดหลักศาสนศาสตร์แสดงออกถึงความรุนแรงและเรื่องเพศ เราคงจะเข้าใจได้ไม่ยากที่บางคนกล่าวว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความยุ่งเหยิงบนศาสนศาสตร์ โดยการอ้างข้อ ความจากพระคัมภีร์ในวิวรณ์ 20:7-8 ว่า “ครั้นพันปีล่วงไปแล้ว ก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้และ มันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลก …” หากเราคุ้นเคยกับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ เราจะรู้ว่าข้อความนี้ไม่ได้มีความหมายว่า ซาตานจะถูกปลดปล่อยมายังโลก ในปี ค.ศ. 1999 ทำให้หญิงสาวคน หนึ่งตั้งครรภ์เพื่อให้กำเนิดแก่ผู้ต่อต้านพระคริสต์ ซึ่งนำไปสู่อวสานของโลกนอกจากนี้ คำกล่าวผิดๆ ซึ่งอ้างว่า มาจากพระคัมภีร์ยังพบได้ในประโยคทำนองว่า ซาตานไม่อาจมาสำแดงฤทธิ์เดชในโบสถ์ของพระเจ้าได้และ พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าจะช่วยเรา  พระองค์ตรัสว่า เราจำต้องช่วยเหลือตนเอง” รวมทั้งเรายังได้ความรู้ใหม่ (ที่ผิดๆ) ว่าสัญลักษณ์ เลข 666 ของสัตว์ร้ายในวิวรณ์ แท้จริงมาจากการพลิกกลับหัวของตัวเลข 999 เพราะว่า ในความ ฝันเราจะเห็นทุกหย่างกลับหัว ด้วยเหตุนี้ ปี ค.ศ. 1999 จึงเป็นปีที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

จะเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะสร้างขึ้นบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ ทั้งยังเสนอภาพของ พระกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับคำสั่งจากศาสนจักร ให้ออกติดตามเพื่อกำจัดหญิงสาวเป้าหมายที่ถูกเลือกโดยซาตาน โดย เข้าใจ ว่าเป็นทางเดียวที่จะปกป้องโลกจากกาลอวสานได้ซึ่งดูขัดแย้งกับภาพพจน์ของพระ  ที่มีหน้าที่เป็นผู้ช่วย เหลือมนุษย์ อย่างไรก็ดี

ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ให้แง่มุมที่ถูกต้องถึงลักษณะของซาตานว่ามีขีดจำกัดในสิทธิอำนาจและ ความรู้ เต็มไปด้วยความเกลียดชังทั้งต่อศัตรูและพรรคพวกสมุนของมันเองเลวเข้ากระดูกฉลาด แกมโกง ทั้งเป็นเจ้าแห่ง การอุบายและการหลอกลวงจะเห็นได้จากฉากที่มันพยายามล่อลวง อาร์โนลด์โดยสัญญาว่าจะนำครอบครัวที่ สูญเสียไปของเขากลับคืนมาและเรียกร้องให้เขากล่าวโทษพระเจ้า ที่ปล่อยให้ภรรยาและลูกของเขาถูกฆ่าตาย นี่แสดงถึงลักษณะแท้ของซาตานและกลลวงของมัน เราพึงระลึกว่าหลายๆ สิ่งที่นำเสนอในภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นความจริงและเกิดขึ้นจริง ในคริสตจักรปัจจุบัน ในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเราเกือบจะสูญเสียความเข้าใจถึง สิทธิอำนาจที่เรามีในนามของพระเยซูคริสต์ ในเรื่องซาตานสามารถเข้าออกจากโบสถ์ได้ตามอำเภอใจและ ท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้รับใช้พระเจ้าที่มันไม่สะทกสะท้านกับการออกพระนามพระเจ้ามันทำราวกับ ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าฤทธิ์เดชของมันไม่ได้หมดไปเมื่ออยู่ในโบสถ์อย่างที่เข้าใจกัน

ดังนั้นหากคุณเป็นคริสเตียน “จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า”… และ เอาความจริงคาดเอว เอา ความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอกและเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อม มาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้นจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะ ของพระเจ้า จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วย ความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐาน เพื่อธรรมิกชนทุกคน” เอเฟซัส 6:14-18 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ หวังว่าคุณจะตระหนักถึง ความอ่อนแอของคุณ ในชีวิตถ้าคุณเคยทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เพียงครั้งเดียว คุณก็เป็นผู้กระทำผิด และต้องถูกลงโทษ

ในความเป็นจริง แล้วเราทุกคนต่างก็ทำบาปแต่พระเยซูคริสต์ได้รับโทษแทนเราโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้ กางเขน  หลังจากถูกฝังไว้พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามและเสด็จสู่สวรรค์ซึ่ง ปัจจุบันพระองค์ ประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดา โลกของวิญญาณจิตเป็นจริงเช่นเดียวกันโลกของวัตถุและโดยทาง พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เราจะสามารถรอดพ้นจากการลงโทษนิรันดร เนื่องจากความบาปของ เราได้

ถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเต็มได้ด้วยความรุนแรงและปัญหาขัดแย้งทางศาสนศาสตร์  แต่เนื้อหาของ เรื่องก็เป็นการยอมรับพระเจ้าต่อต้านซาตานและเปิดโอกาสสำหรับหัวข้อการสนทนาซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพยาน ในความเชื่อของเราได้

to English version
www.ChristianSpotlight.com