Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba.» Lukas 2:12

"Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba.»"    —Lukas 2:12

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ.