Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan. Kolosserbrevet 3:16

Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder

"Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan."    —Kolosserbrevet 3:16

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ.