Och efter tre dagar funno de honom i helgedomen, där han satt mitt ibland lärarna och hörde på dem och frågade dem; Lucas 2:46

"Och efter tre dagar funno de honom i helgedomen, där han satt mitt ibland lärarna och hörde på dem och frågade dem;"    —Lukas 2:46

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ.