Och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. 1 Mosebok 7:12

"Och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter."
   —1 Mosebok 7:12

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ.