Och några handfasta män i hans här fingo befallning att binda Sadrak, Mesak och Abed-Nego och kasta dem i den brinnande ugnen. Daniel 3:20

"Och några handfasta män i hans här fingo befallning att binda Sadrak, Mesak och Abed-Nego och kasta dem i den brinnande ugnen."   —Daniel 3:20

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ, PO Box 577, Frankfort KY 40602, USA.