Men bland fariséerna var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: 'Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom.' Jesus svarade och sade till honom: 'Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.' Nikodemus sade till honom: 'Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?' Jesus svarade: 'Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike.' Johannes 3:1-5

“Men bland fariséerna var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: 'Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom.' Jesus svarade och sade till honom: 'Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.' Nikodemus sade till honom: 'Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?' Jesus svarade: 'Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike.'” —Johannes 3:1-5

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ.