Sedan sade han till Tomas: 'Räck hit dit finger, se här äro mina händer; och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla icke, utan tro.' Tomas svarade och sade till honom: 'Min Herre och min Gud!' Johannes 20:27-28

"Sedan sade han till Tomas: 'Räck hit dit finger, se här äro mina händer; och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla icke, utan tro.' Tomas svarade och sade till honom: 'Min Herre och min Gud!'"   —Johannes 20:27-28

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ.