Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja, ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen. Uppenbarelseboken 1:7

"Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja, ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen."   —Uppenbarelseboken 1:7

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ.