Ett utmanande skicklighets- och turspel med många nivåer.

Kontroller

Gå vänster:
  Vänster-pil eller J

Gå höger:
  Höger-pil eller L

Rotera:
  Uppåt-pil eller I

Släpp:
  Nedåt-pil eller K

Paus:
  Mellanslag eller P

Uppgift:
Uppnå högsta poängen genom att lägga blocken i hela horisontella linjer

Översättare: Mats Molén