Vilka är de bibliska riktlinjerna för att vara ihop?


See this page in: engelska (english), holländska, ungersk, indonesisk, spanska

Teen couple smiling. Photo copyrighted.

Gud vill det bästa för oss på alla områden i våra liv. Detta inkluderar relationen med pojvännen/flickvännen. Man ska bli ihop för att det är kul, ger vänskap, personlig utveckling och för att välja en make/maka, inte för att bli populär eller för säkerheten. Låt inte grupptrycket tvinga in dig i situationer som är olämliga. Faktiskt är det så att över 50% av tjejerna och 40% av killarna aldrig är ihop med någon under sin tid på high school. (I USA går man i Highschool från dess att man är 12 tills dess man är 18 år gammal. Statistiken är antagligen något liknande i Sverige).

Bibeln ger oss några väldigt klara principer för att guida oss när det gäller denna typ av beslut.

 1. Bevara ditt hjärta. Vakta det väl.
  Bibeln säger oss att vi ska vara väldigt försiktiga med att ge bort vår tillgivenhet, därför att vårt hjärta påverkar allt annat vi gör i våra liv.

  "Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet." (Ord. 4:23)

 2. Du blir som dina vänner.
  Vi tenderar till att bli lika de vi umgås med. Denna principen är nära relaterad till den första och precis lika viktig när det gäller vänskap som då man är ihop.

  "Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder." (Annan översättning: dåligt sällskap fördärvar god karaktär.) (1 Kor 15:33)

 3. Kristna bör bara vara ihop med andra kristna.
  Även om det är bra för kristna att ha ickekristna vänner, så bör de som står vårt hjärta extra nära vara mogna kristna som vill följa Kristus sitt liv.

  "Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?" (2 Kor. 6:14).

 4. Är det verkligen kärlek?
  1 Kor 13:4-7 definierar äkta kärlek. Fråga dig själv dessa frågor:

  Har ni tålamod med varandra?
  Är ni vänliga mot varandra?
  Är ni aldrig avundsjuka på varandra?
  Skryter ni aldrig för eller om varandra?
  Är er relation karakteriserad av ödmjukhet?
  Är ni aldrig ohövliga mot varandra?
  Är du inte självcentrerad?
  Blir ni inte lätt arga på varandra?
  Förlåter och glömmer ni varandras dumheter?
  Talar ni alltid sanningen till varandra?
  Skyddar ni varandra?
  Litar ni på varandra?

Om du svarade “ja” på ovanstående frågor, så säger 1 Kor. 13 att ni verkligen har en kärleksfylld relation. Om du svarade “nej” på någon av ovanstående frågor bör du kanske diskutera det med din pojkvän/flickvän.

Hur långt är för långt?

Många ungdomar undrar, "Hur långt kan jag gå om jag bjuder ut någon?" Här är några principer som kan hjälpa dig att bestämma vad som är lämpligt.

 1. Kommer situationen som jag sätter mig i att inbjuda till sexuell omoral eller kommer den att hjälpa mig att undvika det? 1 Kor. 6:18 säger oss att "fly från sexuell omoral." Vi kan inte göra det om vi frestar oss själva genom vår vårdslöshet.

 2. Vilket rykte har han/hon jag tänker gå ut med?
  När du tackar jag till en träff säger du egentligen "mina värderingar är samma som dina värderingar". Det kan i sig själv försätta dig i en position som du sedan kommer att ångra. Kom ihåg 1 Kor. 15:33, "Dåligt sällskap fördärvar goda seder."

 3. Kommer det att bli påtryckningar för att använda alkohol eller droger?
  Ge inte upp dina värderingar för en träff.

 4. Attraherar jag fel sorts människor?
  Se till så att det budskap du sänder ut med kroppsspråk och handlingar inte attraherar folk som sedan får dig att kompomissa med dina värderingar.

 5. Är jag medveten om att synd först begås i hjärtat?
  Matt. 5:28 säger,

  "Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta."

 6. Går ni till rätt sorts ställe för er träff?
  Många goda intentioner har glömts därför att frestelsen blev för stor.

 7. Gör jag något för att uppegga sexuella begär?
  Börja inte med något orent som är sexuellt motiverat som t.ex. hångel.

Om du redan har gått för långt, varför sluta.

 1. Gud förlåter.
  1 Jon 1:9 säger oss att Gud är trofast och förlåter oss våra synder om vi bekänner dem. Du kan börja om från början med Gud när du vill.
 2. Gud är helig.
  Hans ord säger oss att sexuell synd är fel, och han vet vad som är bäst.

 3. Gud bryr sig.
  Gud vet att då man går för långt före äktenskapet tenderar det till att bryta upp par och/eller leda till mindre lyckliga äktenskap. Han vet också att de flesta killar inte vill gifta sig med en tjej som varit intim med någon annan.

Översättare: Oskar Källner
Författare: Dawson McAllister från Dawson McAllister Live!

Copyright © Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved - förutom som det föreskrivs på “Usage and Copyright” sidan som ger ChristianAnswers.Net användare generösa rättigheter för att använda denna sida hemma, vid personligt vittnande, i kyrkan och skolan.

Dawson's bok, Please Don't Tell My Parents.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY