Ito ang palatandaan ninyo. Inyong masusumpungan ang sanggol na nababalot ng mga mahabang tela at nakahiga sa isang sabsaban. Lucas 2:12

"Ito ang palatandaan ninyo. Inyong masusumpungan ang sanggol na nababalot ng mga mahabang tela at nakahiga sa isang sabsaban."
   —Lucas 2:12

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ.