Amos


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 1

1 Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri. Uzziya'nın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsrail'le ilgili görümler gördü.

2 Şöyle dedi:

“RAB Siyon'dan kükrüyor,

Yeruşalim'den gürlüyor.

Yas tutuyor çobanların otlakları,

Karmel Dağı'nın dorukları kuruyor.”

RAB İsrail'in Komşularını Cezalandırıyor

3 RAB şöyle diyor:

“Şamlılar'ın cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler,

Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler.

Not
  • Have archaeologists confirmed the existence of King Hazael of Syria? Cevap

4 Bu yüzden Hazael'in evine ateş yağdıracağım,

Yakıp yok edecek Ben-Hadat'ın saraylarını.

5 Şam'ın kapı sürgüsünü kıracağım,

Söküp atacağım

Aven Vadisi'nde oturanı,

Beyt-Eden'de elinde asayla dolaşanı;

Kîr'e sürgün edilecek Aram halkı.”

RAB diyor.

6 RAB şöyle diyor:

“Gazzeliler'in cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler;

Edomlular'a teslim etmek için

Bütün halkı sürgün ettiler.

7 Bu yüzden Gazze surlarına ateş yağdıracağım,

Yakıp yok edecek saraylarını.

8 Söküp atacağım

Aşdot'ta oturanı,

Aşkelon'da elinde asayla dolaşanı,

Elimin tersini göstereceğim Ekron'a,

Yok olacak Filistliler'in artakalanı!”

Rab Yahve böyle diyor.

9 RAB şöyle diyor:

“Surlular'ın cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler;

Bütün halkı Edomlular'a teslim edip sürdüler,

Dostluk antlaşmasını anımsamadılar.

10 Bu yüzden Sur Kenti'nin surlarına ateş yağdıracağım,

Yakıp yok edecek saraylarını.”

11 RAB şöyle diyor:

“Edomlular'ın cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler;

Kılıçla kovaladılar kardeşlerini,

Acıma nedir bilmediler;

Hep yırtıcıydı öfkeleri,

Sonsuza dek sürdü gazapları.

12 Bu yüzden Teman'a ateş yağdıracağım,

Yakıp yok edecek Bosra saraylarını.”

13 RAB şöyle diyor:

“Ammonlular'ın cezasını kaldırmayacağım,

çünkü günah üstüne günah işlediler;

Sınırlarını genişletmek için

Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar.

14 Bu yüzden Rabba surlarını tutuşturacağım,

Savaş günü çığlıklarla,

Kasırga günü fırtınayla

Ateş yakıp yok edecek saraylarını.

15 Krallarıyla görevlileri,

Hepsi sürgüne gidecek.”

RAB böyle diyor.