Amos


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 3

1 Ey İsrailoğulları, kulak verin RAB'bin size, Mısır'dan çıkardığı halka söylediği şu sözlere:

2 “Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım,

Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım.”

Tanrı Konuşursa, Peygamber Susamaz

3 İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü?

4 Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi?

Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı?

5 Tuzak kurulmamışsa,

Yerdeki kapana kuş düşer mi?

İçine bir şey düşmedikçe

Kapan yerden fırlar mı?

6 Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı?

RAB'bin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi?

7 Gerçek şu ki, Rab Yahve kulu peygamberlere

Sırrını açmadıkça bir şey yapmaz.

8 Aslan kükrer de kim korkmaz?

Rab Yahve söyler de kim peygamberlik etmez?

9 Aşdot ve Mısır saraylarına duyurun:

“Samiriye dağlarında toplanın” deyin,

“Kentin ortasındaki büyük kargaşayı,

İçindeki baskıyı görün.”

10 RAB, “Onlar doğruluk nedir bilmiyorlar” diyor,

“Saraylarına zorbalık ve çapul yığmışlar.”

11 Bu yüzden Rab Yahve diyor ki:

“Düşman kuşatmakta ülkenizi,

Saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi.”

12 RAB şöyle diyor:

“Bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını

Ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa,

Samiriye'de sedir köşelerine,

Divan yastıklarına

Kurulan İsrailoğulları da öyle kurtarılacak.

13 Dinleyin ve Yakup soyunu uyarın.”

Rab Yahve, Her Şeye Egemen Tanrı konuşuyor:

14 “İsyanlarından ötürü

İsrail'i cezalandırdığım gün,

Beyt-El'in sunaklarını da yok edeceğim.

Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları.

15 Hem kışlık hem yazlık evi vuracağım,

Yok olacak fildişi evler,

Sonu gelecek büyük evlerin.”

RAB böyle diyor.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext