Ester (Esther)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 10

Ahaşveroş ve Mordekay'a Övgü

1 Kral Ahaşveroş ülkeyi en uzak kıyılarına dek zorunlu vergiye bağlamıştı.

2 Büyüklüğü, kahramanlıkları ve Mordekay'ı her bakımdan nasıl onurlandırdığı Pers ve Med krallarının tarihinde yazılıdır.

3 Yahudi Mordekay, yetki bakımından Kral Ahaşveroş'tan hemen sonra geliyordu. Yahudi soydaşları arasında saygı gören ve çoğunluk tarafından sevilen biriydi. Çünkü halkının iyiliğini düşünüyor, bütün soydaşlarının esenliği için çaba gösteriyordu.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext