Misirdan Çikis (Exodus)


Back to previous chapterNext chapter

Bölüm 11

İlk Doğan Çocukların Ölümü

1 RAB Musa'ya, “Firavun'un ve Mısır'ın başına bir felaket daha getireceğim” dedi, “O zaman gitmenize izin verecek, sizi buradan adeta kovacak.

2 Halkına söyle, kadın erkek herkes komşusundan altın, gümüş eşya istesin.”

3 RAB İsrail halkının Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağladı. Musa da Mısır'da, Firavun'un görevlilerinin ve halkın gözünde çok büyüdü.

4 Musa Firavun'a şöyle dedi: “RAB diyor ki, 'Gece yarısı Mısır'ı boydan boya geçeceğim.

5 Tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan, değirmendeki kadın kölenin ilk çocuğuna kadar, hayvanlar da içinde olmak üzere Mısır'daki bütün ilk doğanlar ölecek.

6 Bütün Mısır'da benzeri ne görülmüş, ne de görülecek büyük bir feryat kopacak.

7 İsrailliler'e ya da hayvanlarına bir köpek bile havlamayacak.' O zaman RAB'bin İsrailliler'le Mısırlılar'a nasıl farklı davrandığını anlayacaksınız.

8 Bu görevlilerinin hepsi gelip önümde eğilecek, 'Sen ve seni izleyenler, gidin!' diyecekler. Ondan sonra gideceğim.” Musa Firavun'un yanından büyük bir öfkeyle ayrıldı.

9 RAB Musa'ya, “Mısır'da şaşılası işlerim çoğalsın diye Firavun sizi dinlemeyecek” demişti.

10 Musa'yla Harun Firavun'un önünde bütün bu şaşılası işleri yaptılar. Ama RAB Firavun'u inatçı yaptı. Firavun İsrailliler'i ülkesinden salıvermedi.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext