Misirdan Çikis (Exodus)


Back to previous chapterNext chapter

Bölüm 38

Yakmalık Sunu Sunağının Yapımı

(Çık. 27:1-8)

1 Besalel yakmalık sunu sunağını akasya ağacından kare biçiminde yaptı. Eni ve boyu beşer arşın, yüksekliği üç arşındı.

2 Dört üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapladı.

3 Sunağın bütün takımlarını - kovaları, kürekleri, leğenleri, büyük çatalları, ateş kaplarını - tunçtan yaptı.

4 Pervazın altında aşağı doğru sunağın yarısına kadar ağ biçiminde tunç bir ızgara yaptı.

5 Tunç ızgaranın dört köşesine taşıma sırıklarını geçirmek için birer halka döktü.

6 Sırıkları akasya ağacından yaparak tunçla kapladı.

7 Sunağın taşınması için yan tarafındaki halkalara geçirdi. Sunağı tahtadan, içi boş yaptı.

Yıkanma Kazanının Yapımı

(Çık. 30:18)

8 Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde hizmet eden kadınların aynalarından tunç ayaklıklı tunç bir kazan yaptı.

Konut Avlusunun Yapımı

(Çık. 27:9-19)

9 Konuta bir avlu yaptı. Avlunun güney tarafı için yüz arşın boyunda özenle dokunmuş ince keten perdeler yaptı.

10 Perdeler için tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş yirmi direk yaptı.

11 Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direkler için yirmi tunç taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü.

12 Avlunun batı tarafı için elli arşın boyunda perde, on direk, on taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü.

13 Doğuya bakan tarafta avlunun eni elli arşındı.

14 Girişin bir tarafında on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban;

15 öbür tarafında da on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban vardı.

16 Avlunun çevresindeki bütün perdeler özenle dokunmuş ince ketendi.

17 Direklerin tabanları tunç, çengelleriyle çemberleri gümüştü. Başlıkları da gümüş kaplamaydı. Avlunun bütün direkleri gümüş çemberlerle donatılmıştı.

18 Avlunun girişindeki perde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş nakışlı ince ketenden yapılmıştı. Boyu yirmi, yüksekliği avlunun perdeleri gibi beş arşındı.

19 Tunçtan dört direği ve dört tabanı vardı. Direklerin çengelleri, başlıklarının kaplaması ve çemberleri gümüştü.

20 Konutun ve konutu çevreleyen avlunun bütün kazıkları tunçtandı.

Kullanılan Malzemeler

21 Antlaşma Levhaları'nın bulunduğu konut için kullanılan malzeme miktarının tümü Musa'nın buyruğu uyarınca, Kâhin Harun oğlu İtamar'ın yönetimindeki Levililer tarafından kaydedildi.

22 RAB'bin Musa'ya buyurduğu bütün işleri Yahuda oymağından Hur oğlu Uri oğlu Besalel yaptı.

23 Dan oymağından oymacı, yaratıcı, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten işlemede usta nakışçı Ahisamak oğlu Oholiav da ona yardım etti.

24 Kutsal Yer'deki bütün işler için kullanılan adanmış altın miktarı tapınak şekeliyle yirmi dokuz talant, yedi yüz otuz şekeldi.

25 Topluluğun sayımından elde edilen gümüş, tapınak şekeliyle yüz talant bin yedi yüz yetmiş beş şekeldi.

26 Sayımı yapılan yirmi ve daha yukarı yaştaki altı yüz üç bin beş yüz elli kişiden adam başına bir beka, yani tapınak şekeliyle yarım şekel düşüyordu.

27 Kutsal Yer ve perde tabanlarının dökümü için yüz talant gümüş kullanıldı. Her tabana bir talant olmak üzere, yüz tabana yüz talant gümüş harcandı.

28 Direklerin çengelleri, başlıkların kaplanması ve çemberleri için bin yedi yüz yetmiş beş şekel harcandı.

29 Adanan tunç yetmiş talant iki bin dört yüz şekeldi.

30-31 Bununla Buluşma Çadırı'nın giriş bölümündeki tabanlar, sunakla ızgarası ve bütün takımları, avlu çevresindeki ve girişindeki tabanlar, bütün konut kazıklarıyla avlu çevresindeki kazıklar yapıldı.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext