Hezekiel (Ezekiel)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 19

İsrail Önderleri İçin Ağıt

1 “Sen İsrail önderleri için şu ağıtı yak

2 ve de ki:

“'Anan neydi? Aslanlar arasında dişi bir aslan!

Genç aslanlar arasında yatar,

Yavrularını beslerdi.

3 Büyüttüğü yavrulardan biri

Genç bir aslan oldu.

Avını kapıp parçalamayı öğrendi,

İnsan yiyen bir aslan oldu.

4 Haberi uluslar arasında duyuldu.

Kurdukları tuzağa düştü,

Onu çengellerle Mısır'a sürüklediler.

5 Dişi aslan bekledi, umudunun boşa çıktığını görünce,

Yavrularından başka birini alıp

Genç bir aslan olarak yetiştirdi.

6 Yavru aslanlar arasında dolaşmaya başladı,

Genç bir aslan oldu.

Avını kapıp parçalamayı öğrendi,

İnsan yiyen bir aslan oldu.

7 Onların kalelerini yıktı,

Kentlerini viraneye çevirdi.

Ülkede yaşayan herkes

Onun kükreyişinden dehşete düştü.

8 çevredeki uluslar üzerine geldiler,

Ağlarını gerdiler,

Onu tuzağa düşürdüler.

9 Çengel takıp onu kafese koydular

Ve Babil Kralı'na götürdüler.

İsrail dağlarında kükreyişi bir daha duyulmasın diye

Onu gözetim altında tuttular.

10 “'Anan su kıyısındaki bağında

Dikilmiş bir asma gibiydi.

Bol sudan ötürü dal budak saldı,

ürün verdi.

11 Dalları kral asası olacak kadar güçlendi.

Asma boy attı,

Bulutlara dek yükseldi.

Yüksekliği ve dallarının çokluğu

Herkesçe görüldü.

12 Ama onu öfkeyle kökünden söküp yere attılar.

Doğu rüzgarı ürününü kuruttu.

Güçlü dalları koparılıp kurudu,

Ateş onları yakıp yok etti.

13 Şimdi çöle,

Kurak, susuz bir yere dikildi.

14 Gövdesi ateş aldı,

Filizini, ürününü yakıp yok etti.

Kral asası olacak kadar güçlü dalı kalmadı.'

Bu bir ağıttır ve ağıt olarak kalacaktır.”

Back to previous chapterNext chapter
BackNext