Galatyalılar (Galatians)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Dinlemek MP3

Bölüm 6

İyilik yapmaktan usanmayalım!

1 Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, Ruh'a uyan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın.

2 Birbirinizin yüklerini taşıyın, böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz.

3 Kişi bir hiçken kendini bir şey sanırsa, kendini aldatmış olur.

4 Herkes kendi işini sınasın. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir.

5 Herkes kendine düşen yükü taşımalıdır.

6 Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın.

7 Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse, onu biçer.

8 Kendi doğal benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecektir.

9 İyilik yapmaktan usanmayalım. Cesaretimizi yitirmezsek, mevsiminde biçeriz.

10 Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.

Son uyarılar ve selamlar

11 Bakın, size kendi elimle ne denli büyük harflerle yazıyorum!

12 Bedende gösterişe önem verenler, sırf Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar.

13 Oysa sünnetli olanların kendileri bile Kutsal Yasa'yı yerine getirmiyorlar. Onlar bedenlerinizle övünebilmek için sünnet olmanızı istiyorlar.

14 Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. O'nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür ben de dünya için.

15 Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni yaratılıştır.

16 Bu kurala uyanların hepsine ve Tanrı'nın İsrailine esenlik ve merhamet olsun.

17 Bundan böyle kimse bana sorun çıkarmasın! Çünkü ben, İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum.

18 Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext