Habakkuk


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 3

Habakkuk'un Duası

1 Peygamber Habakkuk'un Duası - Şigyonot Makamında

2 Ya RAB, şimdiye dek yaptıklarını duydum ve ürperdim.

Günümüzde de aynı şeyleri yap, ya RAB,

Herkes bilsin neler yapabildiğini.

Öfkeliyken merhametini anımsa!

3 Tanrı Teman'dan,

Kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Sela

Görkemi kapladı gökleri,

O'na sunulan övgüler dünyayı doldurdu.

4 Güneş gibi parıldıyor,

Elleri ışık saçıyor.

Gücünün gizi ellerinde.

5 Yayılıyor salgın hastalıklar önüsıra,

Ardısıra da ölümcül hastalıklar.

6 Duruşuyla dünyayı sarstı,

Titretti ulusları bakışıyla,

Yaşlı dağlar darmadağın oldu,

Dünya kurulalı beri var olan tepeler O'na baş eğdi.

Tanrı'nın yolları değişmezdir.

7 Kuşan çadırlarını çaresizlik içinde gördüm,

Midyan konutları korkudan titriyordu.

8 Ya RAB, nehirlere mi kızdın?

Öfken ırmaklara mı?

Yoksa denize mi kızdın da,

Atlarına, yenilmez savaş arabalarına bindin?

9 Gerdin yayını,

Doldurdun kılıfını oklarla. Sela

Yeryüzünü akarsularla yardın.

10 Sarsıldı dağlar seni görünce,

Seller her yanı süpürüp geçti.

Engin denizler gürledi, dalgalar yükseldi.

11 Uçuşan oklarının pırıltısından,

Parlayan mızrağının ışıltısından,

Yerlerinde durakaldı güneş ve ay.

12 Gazap içinde ilerledin yeryüzünde,

Ulusları öfkeyle çiğneyip ezdin.

13 Kendi halkını, seçtiğin ulusu kurtarmaya geldin.

Kötü soyun başını ezdin,

Soydun onu tepeden tırnağa. Sela

14 Başını kendi mızrağıyla deldin.

Askerleri fırtına gibi gelmişti bizi dağıtmaya,

Saklanan zavallıları yok etmiş gibi seviniyorlardı.

15 Sense atlarınla çiğneyip geçtin büyük denizleri,

Sularını köpürterek…

16 Sesini duyunca yüreğim hopladı,

Seğirdi dudaklarım,

Kemiklerim eridi sanki,

Çözüldü dizlerimin bağı.

Ama bize saldıran halkın felakete uğrayacağı günü

Sabırla bekleyeceğim.

17 Tomurcuklanmasa incir ağaçları,

Asmalar üzüm vermese,

Boşa gitse de zeytine verilen emek,

Tarlalar ürün vermese de,

Boşalsa da davar ağılları,

Sığır kalmasa da ahırlarda,

18 Ben yine RAB'le sevineceğim,

Kurtuluşumun Tanrısı'yla sevinçten coşacağım.

19 Rab Yahve gücümdür benim.

Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.

Aşırtır beni yükseklerden. Müzik şefine: Telli çalgılar eşliğinde söylenecek.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext