İbraniler (Hebrews)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Dinlemek MP3

Bölüm 3

İsa ve Musa

1 Bunun için, göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini olan İsa'yı düşünün.

2 Musa, Tanrı'nın tüm evinde Tanrı'ya nasıl sadık kaldıysa, İsa da kendisini görevlendirene sadık kalır.

3 Evi yapan, evden daha çok saygı gördüğü gibi, İsa da Musa'dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı.

4 Her evin bir yapıcısı vardır, oysa her şeyin yapıcısı Tanrı'dır.

5 Musa, gelecekte söylenecek sözlere tanıklık etmek için Tanrı'nın tüm evinde bir hizmetkâr olarak sadık kaldı.

6 Oysa Mesih, O'nun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadık kalır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz ümidi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek, O'nun evi biziz.

İmansızlığa karşı uyarı

7-8 Bundan dolayı, Kutsal Ruh'un dediği gibi,

«Eğer bugün O'nun sesini işitirseniz,
atalarınızın başkaldırdığı
ve çölde O'nu sınadığı günkü gibi,
yüreklerinizi nasırlaştırmayın.

9 Atalarınız beni orada deneyip sınadılar
ve kırk yıl boyunca yaptıklarımı gördüler.

10 Bu nedenle o kuşağa darıldım
ve dedim ki,
`Yürekleri hep kötüye sapar,
benim yollarımı öğrenmediler.

11 Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi,
onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.'»

12 Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin.

13 «Gün bugündür» denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki, hiçbirinizin yüreği günahın aldatmasıyla nasırlaşmasın.

14 Başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek Mesih'e ortak olmuş oluruz.

15 Yukarıda belirtildiği gibi,

«Eğer bugün O'nun sesini işitirseniz,
atalarınızın başkaldırdığı günkü gibi,
yüreklerinizi nasırlaştırmayın.»

16 O'nun sesini işiten ve başkaldıran kimlerdi? Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkanların hepsi değil mi?

17 Ve Tanrı kimlere kırk yıl dargın kaldı? Günah işlemiş ve cesetleri çöle serilmiş olanlara değil mi?

18 Sözünü dinlemeyenler dışında kendi huzur diyarına kimlerin girmeyeceğine dair ant içti?

19 Görüyoruz ki, imansızlıklarından ötürü oraya giremediler.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext