Hoşea (Hosea)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 4

RAB İsrail'i Azarlıyor

1 Ey İsrailliler, dinleyin RAB'bin sözünü,

Çünkü RAB'bin davası var bu ülkede yaşayanlarla;

“Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi.

2 Lanet, yalan, adam öldürme, hırsızlık,

Zina almış her şeyin yerini.

Zorbalık ediyorlar,

Kan üstüne kan döküyorlar.

3 Bu yüzden ülke yas tutuyor,

Tükeniyor orada yaşayan herkes,

Kırdaki hayvanlar, gökteki kuşlar

Denizdeki balıklar…

4 “Ancak kimse kimseyle çekişmesin,

Kimse kimseyi suçlamasın,

Çünkü halkın kâhinle çekişenlere benziyor.

5 Sen gündüz tökezleyeceksin,

Peygamber de gece seninle birlikte,

Yok edeceğim ananı.

6 Yok oldu halkım bilgisizlikten,

Sen bilgiyi reddettiğin için,

Ben de seni reddedeceğim,

Bana kâhinlik etmeyesin diye.

Sen Tanrın'ın yasasını unuttuğun için,

Ben de senin çocuklarını unutacağım.

7 Kâhinler çoğaldıkça

Daha çok günah işlediler bana karşı,

Onların onurunu utanca çevireceğim.

8 Halkımın günahlarıyla besleniyorlar,

Onların suç işlemesini istiyorlar.

9 Halkın başına gelenler kâhinlerin başına da gelecek,

Tuttukları yol yüzünden cezalandıracağım onları,

Yaptıklarının karşılığını vereceğim.

10 Yiyecekler, ama doymayacaklar,

Zina edecekler, ama çoğalmayacaklar.

çünkü RAB'bi dinlemekten vazgeçtiler.

11 “Zina, yeni ve eski şarap insanın aklını başından alır.

12 Halkım tahta puta danışıyor,

Değneğinden yanıt alıyor.

Çünkü zina ruhu onları saptırdı,

Kendi Tanrıları'ndan ayrılarak zina ettiler.

13 Dağ başlarında kurban kesiyor,

Tepelerde meşe, kavak, sakız ağaçları altında buhur yakıyorlar,

Gölgeleri güzel olduğu için.

Bu yüzden kızlarınız fahişelik ediyor,

Gelinleriniz zina.

14 Fahişelik ettiklerinde kızlarınızı,

Zina ettiklerinde gelinlerinizi cezalandırmayacağım.

Çünkü erkekleriniz fahişelerle oynaşıyor,

Putların tapınağında fuhuş yapanlarla kurban kesiyorlar.

Anlayışsız halk mahvolacak.

15 “Ey İsrail, sen zina etsen de,

Yahuda suç işlemese bari.

“Gilgal'a gitmeyin,

Beyt-Aven'e çıkmayın.

'Yaşayan RAB'bin hakkı için' diye ant içmeyin.

16 Çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti,

Şimdi RAB nasıl güder onları otlakta kuzu gibi?

17 Efrayim putlarına sarıldı,

Bırak onu!

18 İçkileri tükendi,

Hâlâ zina ediyorlar;

Önderleri rezilliğe gönül verdi.

19 Rüzgar onları kanatlarına sardı,

Kurbanları yüzünden utanacaklar.