Yeşaya (Isaiah)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 10

1-2 Yoksullardan adaleti esirgemek,

Halkımın düşkünlerinin hakkını elinden almak,

Dulları avlamak,

Öksüzlerin malını yağmalamak için,

Haksız kararlar alanların,

Adil olmayan yasalar çıkaranların vay haline!

3 Yargı günü

Uzaklardan başınıza felaket geldiğinde ne yapacaksınız?

Yardım için kime koşacaksınız,

Servetinizi nereye saklayacaksınız?

4 Tutsaklar arasında bir köşeye sinmek,

Ya da savaşta ölmekten başka çareniz kalmayacak.

Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi,

Eli hâlâ kalkmış durumda.

Tanrı'nın Asur'a İlişkin Yargısı

5 “Vay haline Asur, öfkemin değneği!

Elindeki sopa benim gazabımdır.

6 Asur'u tanrısız ulusa karşı salacağım;

Soyup yağma etmeleri,

Sokaktaki çamur gibi onları çiğnemeleri,

Öfkelendiğim halkın üzerine yürümeleri için

Buyruk vereceğim.”

7 Ama Asur Kralı bundan da kötüsünü düşünüyor.

Birçok ulusun kökünü kazıyıp yok etmeyi tasarlıyor.

8 “Komutanlarımın hepsi birer kral değil mi?” diyor,

9 “Kalno'yu Karkamış gibi ele geçirmedim mi?

Hama'nın sonu Arpat'ınki,

Samiriye'nin sonu Şam'ınki gibi olmadı mı?

10 Oyma putları Yeruşalim ve Samiriye'ninkinden daha çok olan putatapar ülkeleri nasıl ele geçirdimse,

11 Samiriye'ye ve putlarına ne yaptımsa,

Yeruşalim'e ve putlarına da yapamaz mıyım?”

12 Rab Siyon Dağı'na ve Yeruşalim'e karşı tasarladıklarını yapıp bitirdikten sonra şöyle diyecek:

“Asur Kralı'nı kibirli yüreği,

Övüngen bakışları yüzünden cezalandıracağım.

13 Çünkü, 'Her şeyi bileğimin gücüyle,

Bilgeliğimle yaptım' diyor,

'Akıllıyım, ulusları ayıran sınırları yok ettim,

Hazinelerini yağmaladım,

Güçlü kralları tahtlarından indirdim.

14 Elimi yuvaya sokup kuş yumurtalarını toplar gibi

Ulusların varını yoğunu topladım.

Terk edilmiş yumurtaları nasıl toplarlarsa,

Ben de bütün ülkeleri öyle topladım.

Kanat çırpan, ağzını açan,

Sesini çıkaran olmadı.'”

15 Balta kendisini kullanana karşı övünür mü?

Testere kendisini kullanana karşı büyüklenir mi?

Sanki değnek kendisini kaldıranı sallayabilir,

Sopa sahibini kaldırabilirmiş gibi…

16 Rab, Her Şeye Egemen Yahve,

Asur'un güçlü adamlarını

Yıpratıcı hastalıkla cezalandıracak.

Görkemli orduları alev alev yanacak.

17 İsrail'in ışığı ateş,

İsrail'in kutsalı alev olacak;

Asur'un dikenli çalılarını

Bir gün içinde yakıp bitirecek.

18 Göz kamaştıran ormanıyla verimli tarlaları

Ölümcül bir hastalığa yakalanmış insan gibi

Tümüyle harap olacak.

19 Ormanda artakalan ağaçlar

Bir çocuğun bile sayabileceği kadar az olacak.

İsrail'in Sağ Kalanları

20 O gün İsrail'in sağ kalanları,

Yakup'un kaçıp kurtulan torunları,

Kendilerini yok etmek isteyene değil,

Artık içtenlikle RAB'be, İsrail'in Kutsalı'na dayanacaklar.

21 Geriye kalanlar,

Yakup soyundan sağ kalanlar, (Yakup'un kaçıp kurtulan torunları?)

Güçlü Tanrı'ya dönecekler.

22 Ey İsrail, halkın denizin kumu kadar çok olsa da,

Ancak küçük bir kısmı dönecek.

Tümüyle adil bir yıkım kararlaştırıldı.

23 Rab, Her Şeye Egemen Yahve,

Kararlaştırılan yıkımı bütün ülkede gerçekleştirecek.

RAB Asur'u Cezalandıracak

24 Bu nedenle Rab,

Her Şeye Egemen Yahve şöyle diyor:

“Ey sen, Siyon'da yaşayan halkım,

Asurlular Mısırlılar'ın yaptığı gibi

Sana değnekle vurduklarında,

Sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma.

25 Çünkü çok yakında gazabım sona erecek,

Öfkem Asurlular'ın yıkımını sağlayacak.

26 Ben, Her Şeye Egemen RAB,

Midyanlılar'ı Orev Kayası'nda altettiğim gibi,

Onları da kırbaçla altedeceğim.

Değneğimi Mısır'a karşı nasıl denizin üzerine uzattımsa,

Şimdi yine öyle yapacağım.

27 O gün Asur'un yükü sırtınızdan,

Boyunduruğu boynunuzdan kalkacak;

Semirdiğiniz için boyunduruk kırılacak.”

İşgalcilerin Saldırısı

28 Ayat Kenti'ne saldırdılar,

Migron'dan geçip ağırlıklarını Mikmas'ta bıraktılar.

29 Geçidi aşarak Geva'da konakladılar.

Rama Kenti korkudan titredi,

Saul'un kenti Giva'da yaşayan halk kaçıştı.

30 Ey Gallim halkı, sesini yükselt!

Ey Layşa halkı, dinle!

Zavallı Anatot halkı!

31 Madmena halkı kaçıyor,

Hagevim'de yaşayanlar sığınacak yer arıyor.

32 Düşman bugün Nov'da duracak;

Siyon Kenti'nin kurulduğu dağa,

Yeruşalim Tepesi'ne yumruk sallayacak.

33 Rab, Her Şeye Egemen Yahve düşmanı

Dal gibi kesip korkunç güçle yere çalacak.

Uzun boyluları devirecek,

Gururluları alçaltacak.

34 Ormandaki çalılıkları baltayla keser gibi

Kesip devirecek onları.

Lübnan, Güçlü Olan'ın önünde diz çökecek.