Yeşaya (Isaiah)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 13

Tanrı Babil'i Cezalandıracak

1 Amos oğlu Yeşaya'nın Babil'le ilgili bildirisi:

2 Çıplak dağın tepesine sancak dikin!

Savaşçıları yüksek sesle çağırıp

El sallayın ki

Soylulara ayrılan kapılardan içeri girsinler.

3 RAB seçtiklerine buyruk verdi,

O'nun yüceliğiyle övünen yiğitleri

Öfkesinin gereğini yapmaya çağırdı.

4 Dağlardaki kalabalığın gürültüsünü dinleyin!

Büyük bir halkın sesini andırıyor.

Bir araya gelmiş ulusların

Ve krallıkların gümbürtüsünü dinleyin!

Her Şeye Egemen RAB bir orduyu savaşa hazırlıyor.

5 Öfkesinin araçlarıyla uzak bir ülkeden,

Ufukların ötesinden

Bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor.

6 Feryat edin! Çünkü RAB'bin günü yakındır.

Her Şeye Gücü Yeten'in gerçekleştireceği yıkım gibi geliyor o gün.

7 Bu yüzden ellerde derman kalmayacak,

Her yürek eriyecek.

8 Herkesi dehşet saracak,

Acı ve ıstırap içinde boğulacak,

Doğuran kadın gibi kıvranacak,

Şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar;

Yüzleri kızaracak.

9 İşte RAB'bin acımasız günü geliyor.

ülkeyi viraneye çevirip

İçindeki günahkârları ortadan kaldıracağı

Gazap ve kızgın öfke dolu gün geliyor.

10 Gökteki yıldızlarla takımyıldızlar ışımayacak,

Doğan güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak.

11 RAB diyor ki: “Kötülüğünden ötürü dünyayı,

Suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım.

Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek,

Zalimlerin gururunu kıracağım.

12 İnsanı saf altından,

Ofir altınından daha ender kılacağım.

13 Ben, Her Şeye Egemen RAB,

Gazaba geldiğim, öfkemin alevlendiği gün

Gökleri titreteceğim, yer yerinden oynayacak.

14 “Herkes kovalanan ceylan gibi,

Çobansız koyunlar gibi halkına dönecek,

ülkesine kaçacak.

15 Yakalananın bedeni delik deşik edilecek,

Ele geçen kılıçtan geçirilecek.

16 Yavruları gözleri önünde parçalanacak,

Evleri yağmalanacak,

Karılarının ırzına geçilecek.

17 “Gümüşe değer vermeyen,

Altını sevmeyen Medler'i

Onlara karşı harekete geçireceğim.

18 Oklarıyla gençleri parçalayacak,

Bebeklere acımayacak,

Çocukları esirgemeyecekler.

19 Ben Tanrı, Sodom'la Gomora'yı nasıl yıktımsa,

Kildaniler'in yüce gururu,

Krallıkların en güzeli olan Babil'i de öyle yıkacağım.

20 Orada bir daha kimse yaşamayacak,

Kuşaklar boyu kimse oturmayacak,

Bedeviler çadır kurmayacak,

çobanlar sürülerini dinlendirmeyecek.

21 Orası yabanıl hayvanlara barınak olacak,

Evler çakallarla dolacak,

Baykuşlar yuva yapacak, tekeler oynaşacak orada.

22 Kalelerinde sırtlanlar,

Görkemli saraylarında çakallar uluyacak.

Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak.”