Yeşaya (Isaiah)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 15

Moav Yıkıma Uğrayacak

(Yer. 48:29-36)

1 Moav'la ilgili bildiri:

Moav'ın Ar Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu,

Moav'ın Kîr Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu.

2 Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa,

Tapınma yerlerine çıktı.

Moav halkı, Nevo ve Medeva için feryat ediyor.

Yas tutmak için herkes saçını sakalını kesti.

3 çul giyiyorlar sokaklarda,

Damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor,

Gözyaşları sel gibi.

4 Haykırıyor Heşbon ve Elale,

Sesleri Yahas'a ulaşıyor.

Moav askerleri bu yüzden feryat ediyor,

Yürekleri korku içinde.

5 Yüreğim sızlıyor Moav için.

Kaçanlar Soar'a, Eglat-Şelişiya'ya ulaştı,

Ağlayarak çıkıyorlar Luhit Yokuşu'ndan,

Horonayim yolunda yıkımlarına ağıt yakıyorlar.

6 Nimrim suları kuruduğu için otlar sararıp soldu.

Taze ot kalmadı, yeşillik yok artık.

7 Bu yüzden halk kazanıp biriktirdiği ne varsa,

Kavak Vadisi üzerinden taşıyacak.

8 Haykırışları Moav topraklarında yankılanıyor,

Feryatları Eglayim'e, Beer-Elim'e dek ulaştı.

9 Çünkü Dimon suları kan dolu,

Ama başına daha beterini getireceğim.

Moav'dan kaçıp kurtulanların,

Ülkede sağ kalanların üzerine aslan salacağım.